Vi stödjer Birgitta som ny partiledare

18 augusti 2017 04:00

Birgitta Ohlsson har äntligen klivit fram och kandiderar till posten som partiledare för Liberalerna. Det ställer oss liberaler på lokal nivå i Norrköping inför frågan om vem vi ska stödja i partiledarvalet – vi har att välja mellan två gediget erfarna företrädare: Jan Björklund eller Birgitta Ohlsson.

Det är ett val av stor betydelse för Liberalerna som parti. Vi måste fråga oss vem som har de bästa förutsättningarna att leda partiet, företräda partiets politik, driva det nödvändiga förändringsarbete som ännu är i sin linda och ge energi och motivation till partiets gräsrötter.

Jan Björklund har spelat stor roll som partiledare för Liberalerna, inte minst genom sin starka profilering i skolpolitiken. Som minister var han exempelvis med och införde Matematiklyftet – en av de mest lyckade satsningarna på fortbildning för lärare någonsin och med direkt påverkan på elevernas skolresultat. Tyvärr har Jan dock inte lyckats locka bredare väljargrupper och det är tveksamt om han kan ta ledningen i att på allvar förnya det parti han själv varit den främsta representanten för under ett decennium.

Birgittas kandidatur erbjuder en verklig chans till nytändning för Liberalerna. Hennes brinnande entusiasm och engagemang imponerar, hon har en sällan skådad förmåga att inspirera och bygga förtroende, och hon har de ledaregenskaper som krävs. Med sin positiva människosyn skänker Birgitta hopp och framtidstro i ett politiskt klimat som alltmer präglas av konflikter och intolerans. Hon kan vinna såväl debatter som människors sympati.

Dessutom tilltalar Birgitta bredare väljargrupper och kan både axla ansvaret för den politik Liberalerna har väljarnas förtroende för, och bryta ny väg. Hon är utan tvekan en av de skickligaste politiker Sverige har att erbjuda. Med Birgitta i spetsen är det dags för en rejäl nytändning i Sveriges liberala parti!

Styrelseledamot

Partiledarval

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbjörn Wester Styrelseledamot Ulla Sandén Styrelseledamot Ola Hedin Styrelseledamot Pavlina Wallin Fredrik Franzén Kommunfullmäktigeledamot Lisbeth Andersson Kommunfullmäktigeledamot Gunnar Asserhed Kommunfullmäktigeledamot Lars-Gunnar Öhrn Nämndledamot Lotta Rungård Nämndledamot Ulla Asserhed Nämndledamot Charbel Malki Nämndledamot