En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Tidigare i höstas valde Lars Stjernkvist (S) att använda pengar som kommunen avsätter till framtida investeringar för att täcka upp stora underskott i kommunens verksamheter. Nu gör han det igen. Detta borde bekymra fler än mig.

Alla förstår att man måste dra ned på sina löpande utgifter i en hushållskassa om man tvingas använda sparkontot för att köpa mjölk och bröd. En självklar åtgärd för en familj i en sådan situation hade givetvis varit att ta reda på vilka utgifter man inte kan avstå från. Det är ingen skillnad i en kommunal ekonomi. Jag utgår alltid ifrån att all kommunal verksamhet är viktig för dem som tar del av den och för dem som arbetar där men för den skull behöver kommunen ändå göra ett omfattande arbete där vi politiker tvingas prioritera för att värna det mest angelägna och det som omfattas av lagkrav. Jag har föreslagit det – men Stjernkvist är inte intresserad.

För enskilda medborgaren kan det framstå som sympatiskt att i stunden tillskapa mer pengar till verksamheter men det Stjernkvist inte berättar är vilken ekonomisk verklighet som väntar. Vad händer den dag då kommunens kostnader är större än vad både skatteintäkter och sparkonto förmår?

Den här artikeln ska inte uppfattas som oförståelse för den svåra ekonomiska situationen i kommunens kärnverksamhet. Den ska synliggöra de svagheter som socialdemokratisk ekonomisk styrning har. Jag är beredd att prioritera både hemtjänst, skola och barnomsorg men inte genom att inteckna pengar som våra barn behöver i framtiden.

Jag vill fortfarande se en bred genomlysning av allt som Norrköpings kommun gör för att därefter göra politiska prioriteringar. Det kommer troligtvis innebära att nämnder behöver sluta göra vissa saker till förmån för det egna kärnuppdraget men också att delar av organisationen får avstå saker för att de pengarna bättre behövs i de verksamheter som vi alla sägs värna; skola, vård och omsorg. Jag vågar stå upp för detta genom handling – frågan är vilka andra partier som är beredda att göra samma sak?