Ingen har väl undgått senaste tidens turbulens inom Norrköpings kommunpolitik. Bland annat har C, KD och L:s företrädare uppgett att deras nuvarande samarbete med S inte tar sin utgångspunkt i sakpolitiken utan handlar om att de tycker sig ha svårt att samarbeta med nuvarande moderata ledning. Det kan knappast vara den enda anledningen eftersom samarbetet i kvartetten var ett faktum redan innan M bytte ledning. Alla politiska samarbeten har givetvis olika drivkrafter. Vi själva drivs av att vår politik ska få så stort utrymme som möjligt.

Hur eller hur; för oss är det viktigt att fokusera på att få genomslag för så mycket moderat politik som möjligt. Låt oss ge några exempel på vad vi tror att M, C, KD och L skulle kunna åstadkomma tillsammans:

1/ Minska konkurrensen mot privata företag

Företagen upplever att konkurrensen från kommunen har ökat och att kommunens bolag tränger undan privat näringsverksamhet. När kommunen konkurrerar på osunda villkor riskerar detta jobbtillväxten. Vi genomför gärna reformer som minskar konkurrensen från kommunen och som leder till fler arbetstillfällen i den privata sektorn.

2/ Stå upp för äganderätten

Kommunen har ett behov av verksamhetsmark. Denna mark ska användas till företag som växer eller nyetableras. I dagsläget finns det planer på snabba processer som leder till tvångsinlösen av privatägd mark för att säkerställa marktillgång. Tvångsinlösen står starkt emot våra värderingar om äganderätt och vi tar för givet att C, KD och L tillsammans med oss kommer motsäga sig snabba ogenomtänkta ingrepp på äganderätten.

3/ Fler vårdföretag inom äldreomsorgen

Vi är glada att kommunens äldre har givits möjlighet att själva få välja flera utförare av hemtjänst. Men vi ser att vi kan göra mer för att utveckla reformen och hoppas att C, KD och L tillsammans med oss vill öka andelen vårdföretag och valfriheten för de äldre?

4/ Stärka friskolornas ställning genom att se dem som samarbetspartners till kommunen

När kommunen växer behövs fler skolor. Vi vill se ett mer positivt förhållningssätt till friskolor som både kan hjälpa till med fler elevplatser men även bidra, genom sin kompetens, till alla skolors utveckling. C, KD och L borde väl kunna stödja en politisk reform i Norrköping där vi enas om att oavsett vilken huvudman elever och föräldrar väljer så ska förutsättningarna vara lika?

M, C, KD och L utgör idag ingen majoritet i fullmäktige men det gör heller ingen annan offentliggjord konstellation. Vi har en möjlighet att tillsammans driva igenom mycket av det som respektive parti gick till val på utan att den vänstra politiska sidan skulle kunna stoppa förslagen.

Vi utgår ifrån att väljarna värdesätter tydliga sakpolitiska alternativ framför spekulationer om samarbeten som aldrig har prövats i ett skarpt läge. Med det sagt vill vi därför påminna C, KD och L att vår dörr, om de vill driva liberalkonservativ politik fullt ut, alltid är öppen.