Välj återvunnet material

Östergötlands statliga myndigheter har en jättechans att göra skillnad genom att ställa om sin upphandling, skriver Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

30 april 2019 05:00

Offentlig upphandling är en nyckel för att Sverige ska lyckas ställa om till en cirkulär ekonomi, enligt regeringens egna experter. Trots det uppmanas mycket få statliga myndigheter att efterfråga återvunnet material när de upphandlar varor. Migrationsverket med huvudkontor i Norrköping har exempelvis inga sådana instruktioner, visar en ny kartläggning från miljöföretaget Ragn-Sells.

60 ton – så mycket naturresurser går det åt för att tillverka det som en genomsnittlig östgöte konsumerar på ett år. Bara en bråkdel utgörs av återvunna resurser. Nästan alla dessa resurser bryts fortfarande rakt ur jordskorpan, används för att tillverka prylar och slängs bort när vi inte vill ha prylarna längre. Vi lever helt enkelt som om det fanns drygt fyra jordklot att ta av.

Så kan vi inte fortsätta om vi vill att våra barnbarn ska ärva en planet som går att leva på. Vi måste börja värna de resurser vi redan har grävt upp, genom att återvinna dem så att de kan användas till nya saker. I en cirkulär ekonomi gör vi inte slut på våra resurser – i stället används de om och om igen i ett evigt kretslopp.

Men en cirkulär ekonomi kommer inte att bli verklighet så länge vi inte efterfrågar produkter som tillverkas av återvunnet material. Här krävs förändring, och att använda våra skattepengar för att få till den förändringen är det mest effektiva redskap som finns på lokal nivå.

Varje år köper statliga myndigheter varor och tjänster för 200 miljarder kronor. Därför frågade vi dem om regeringen uppmanar dem att prioritera återvunnet material i sina upphandlingar. Bara var sjätte, 16 procent, svarade ja. Många stora myndigheter, som Migrationsverket, får inga sådana instruktioner. Det innebär att enorma summor skattemedel i dag går till att förvärra problemet, i stället för att vara en del av lösningen.

Offentlig upphandling är ett oerhört kraftigt verktyg för att åstadkomma positiv förändring. Nederländerna, som är en föregångare inom cirkulär ekonomi, har redan beslutat att använda sina offentliga inköp för att göra samhället mer hållbart. I Sverige har Delegationen för cirkulär ekonomi, regeringens rådgivande organ, sagt att Sverige bör prioritera offentlig upphandling som ett av de tre viktigaste områdena för att möjliggöra vår omställning till ett cirkulärt samhälle. Regeringen måste helt enkelt börja använda ett av sina viktigaste verktyg, och kräva att myndigheterna prioriterar återvunnet material när de köper in produkter.

Var fjärde statlig myndighet, 23 procent, uppger att de redan gör det – med andra ord fler än de som blivit uppmanade av regeringen. Det finns alltså inget att vänta på. Framsynta myndigheter i Östergötland kan börja ställa krav på leverantörerna på egen hand. Vi är gärna med och bidrar med vår kunskap om cirkulär ekonomi. Myndigheter som vill hitta sätt att upphandla mer hållbart kan också få bra stöd av Upphandlingsmyndighetens experter.

Östergötlands statliga myndigheter har en jättechans att göra skillnad genom att ställa om sin upphandling. Det är dags att agera nu!

Pär Larshans

Hållbarhetschef, Ragn-Sells

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!