Rätt kompetens krävs inom vården

26 augusti 2017 04:00

Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg till de äldre som är i behov av vår vård och omsorg. Därför menar vi att beslutet som Kvartetten med (S) i spetsen tog om att sänka kompetenskraven för anställda inom äldreomsorgen, från nuvarande krav på att alla anställda ska ha minst en undersköterskeutbildning till att "vissa" ska behöva ha det.

Vänsterpartiet anser det visar att för majoriteten i nämnden är det viktigare att gå företagarna till mötes genom att sänka kompetenskraven för ett stort antal undersköterskor än att möta de verkliga behov som finns. De verkliga behoven kräver ökade satsningar på kompetensutveckling av vårdpersonalen.

(S) och småborgarna i Vård- och omsorgsnämnden missar totalt det faktum att med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet. Vi anser att det är en viktig uppgift för kommunen att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för och att se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling.

Så har vi gjort i kommunen förut, och det med utmärkt resultat, och så borde den nya majoriteten försöka göra istället för att helt enkelt abdikera från svåra utmaningar, det som blivit socialdemokraternas, och i slutändan Lars Stjernkvists signum numera.

Norrköping har under flera år satsat på vidareutbildning av personalen och på så sätt medvetet jobbat för att höja kompetensen. 2010 hade 85 procent av personalen inom särskilt boende vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå (Bokslut 2010 VON 47/2011). Samma år fick totalt 60 personer som saknade grundutbildning möjlighet att läsa in vuxengymnasiets omvårdnadsutbildning (tre år) genom validering och lärande på arbetsplatsen. Så jobbade Vänsterpartiet när vi hade ansvar.

Vi måste sträva efter ett system som ger långsiktighet och kontinuitet för vården och omsorgen, därför måste kvaliteten i vården och omsorgen förbättras för att de äldre som tar del av den ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det gör man absolut inte genom att privatisera, lägga ner Träffpunkterna och definitivt inte genom att sänka kompetenskraven för personalen.

Ta ert ansvar och jobba medvetet för en utökad utbildning och lärande för vård- och omsorgspersonal – så skulle Vänsterpartiet göra!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona Olsson (V) Ricardo Olivares (V)