Sveriges polisledning vs Bagdad Bob

11 augusti 2016 04:00

Hur är det möjligt att de ledande inom polisen vägrar inse den katastrof som svensk polis står inför?

Hur är det möjligt att gång efter annan stå och förneka att svensk polis står på randen till kollaps?

Hur kan det vara så att verkligheten skiljer sig så oerhört mellan de i ledningen och de som jobbar i kärnverksamheten?

Under diskussioner med kollegor har jämförelsen mellan de ledande inom svensk polis och Bagdad Bob blivit allt mer frekvent.

Polisledningen fortsätter att insistera på att det inte är någon kris inom polisen. Att resurserna förvissa är lite ansträngda men det är egentligen inga problem..

Kan det vara så…? Att polisledningen har rätt? Är det bara obefogad oro om risk för systemkollaps? För visst måste väl svensk polis högsta ledning ha fått information om detta tidigare om så skulle vara fallet!?

Låt oss blicka tillbaka, om så bara ett par år:

2014 - Svensk polis ställer mangrant upp på torg runt om i hela landet för att påvisa de usla arbetsförhållanden som råder inom polisen.

- Svensk polis håller en stor manifestation i Kungsträdgården i Stockholm för ytterligare förtydliga det missnöje som råder inom polisen.

2015 - Svensk polis demonstrerar utanför Nobelmiddagen med övertejpade munnar för att visa sitt fortsatta missnöje

- Svensk polis skriver tusentals brev till makthavarna i landet för att uttrycka sitt missnöje.

- Polisförbundet förbereder för konflikt, svensk polis gör sig redo för att strejka.

2016 - Allt fler poliser säger upp sig. Aldrig någonsin har polisen haft så dålig bemanning som det nu är i vissa delar av landet.

- Chefsåklagare i Östergötland går öppet ut och slår larm om den resurskris som finns inom polisen. De berättar hur de är bekymrade över att erfarna poliser lämnar myndigheten. De beskriver också hur polisens resursbrist är ett första tecken på en stundande systemkollaps.

Trots alla dessa signaler har polisens högre ledning mage att säga "Det ger en lite missvisande bild att säga att allt är mörkt".

Snart är jämförelsen mellan polisens högsta ledning och Bagdad Bob inte längre endast en skämtsam jämförelse bland kollegor vid fikabordet.

Polismyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Larsson Ordningspolis Norrköping