Struntar L i bostäder för alla?

Ombildningen i Atrium förvärrar det största problemet på Norrköpings bostadsmarknad, skriver Nicklas Lundström (V).

20 augusti 2019 05:00

Replik på "Olika ägandeformer är gynnsamt", 6/8.

I NT 6/8 svarade Liberalerna i Norrköping på min debattartikel om ombildningen av hälften av bostäderna i Atrium. I sitt svar visar Liberalerna verkligen upp sin blinda iver att bygga om Norrköping till en stad där enbart de som har råd att köpa sitt boende ska få plats.

Det stämmer i och för sig att för den i Atrium som nu har råd att köpa sin bostad så kan det bli en lyckad affär på sikt. Det är oftast bara via försäljning av sin bostad som vanliga arbetare kan få ett eget litet kapital. Men att Kvartetten väljer att göra detta just nu är faktiskt ganska riskabelt också för den som har råd att köpa sin bostad i Atrium. För idag är risken för fallande bostadspriser ganska stor samtidigt som räntorna är orimligt låga.

Ombildningen förvärrar det största problemet på Norrköpings bostadsmarknad. Ett problem som Liberalerna är helt blinda för. För både marknaden och alla experterna är överens – det som det råder störst brist på i Norrköping idag är billigare hyresbostäder. Och det är inte svårt att förstå. Hela Norrköpings befolkning växer, inte bara den rika delen. Samtidigt som allt som byggs nytt blir dyrt. Renoveringar höjer hyran i befintliga bostäder och när Kvartetten nu omvandlar hyresrätter i Atrium till privatägda så minskar utbudet av billigare bostäder ännu mer. Det är dåligt för många Norrköpingsbor och det minskar många människors frihet.

Vi är överens om att blandade boendeformer är bra. Men då kan ju inte Liberalernas och för den delen också Socialdemokraternas nuvarande politik vara rimlig. Om man ser till att det bara byggs svindyra nya bostäder och de gamla, billigare säljs ut eller ombildas minskar ju blandningen. Vidare är just möjligheten att hyra sitt boende och ändå bo i eget hus populär men ovanlig. Något som med ombildningen i Atrium nu blir ännu svårare.

Avslutningsvis så hoppas jag att Liberalerna – trots sin vurm för ombildningar och lyxiga nybyggen tänker arbeta enligt budgeten kommunfullmäktige beslutat om. Särskilt med tanke på att L:s Reidar Svedahl nu är ordförande i Samhällsplaneringsnämnden. I budgeten fick Vänsterpartiet med ett uppdrag som innebär att man ska: ”bevaka de olika modeller för billigt boende som tas fram i andra svenska kommuner med avsikt att anpassa och använda dessa i Norrköpings kommun”. Att Liberalerna i sin artikel helt misslyckas med att nämna billigare bostäder antar jag bara var en miss? Och att man snart tar tag i den för ett växande och blomstrande Norrköping helt avgörande uppgiften?

Nicklas Lundström

oppositionsråd Vänsterpartiet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!