Stå upp för ansvaret

Inte en enda gång har jag hört Lars Stjernkvist offentligt säga att han varit ytterst ansvarig för det pågående haveriet på digitaliseringsavdelningen, skriver Sophia Jarl (M). Lars Stjernkvist (S) svarar.

7 september 2019 05:00

Att vara ytterst ansvarig innebär ibland att man behöver ta ansvar för sådant som man inte haft full kontroll över. Det kan givetvis kännas orättvist att behöva stå till svars för vad någon annan, lägre ned i organisationen förorsakat. Men politiska ledare, direktörer och andra höga myndighetsföreträdare kompenseras genom högre löner och andra förmåner. Norrköpings kommun är inte ett undantag. För mig är detta ett rimligt system så länge den som är ytterst ansvarig verkligen tar sitt ansvar i situationer där detta krävs. Inte en enda gång har jag hittills hört Lars Stjernkvist (S) offentligt säga att han varit ytterst ansvarig för det pågående haveriet på digitaliseringsavdelningen i kommunen.

Jag, liksom många andra, har de senaste veckorna kunnat ta del av hur den styrande Kvartetten istället för att kliva fram i ansvarsfrågan, återkommande hänvisar till olika utredningar. Brist på formellt beslutade utredningar gör att detta framstår som dimridåer i avvaktan på att något annat ska fånga allmänhetens intresse. Kommunrevisionen granskar nu, med stöd av revisionsbyrån KPMG, härvan men från kommunens sida har inga politiskt initierade utredningar beslutats.

När en så allvarlig händelse som denna sker, i en politiskt styrd organisation, är det givetvis önskvärt att samtliga valda partier, som ingår i kommunstyrelsen, får en formell möjlighet att uttrycka vad de anser ska ingå i en internutredning som bör innehålla allt från polisanmälningar till vem som är ytterst ansvarig för ett kommunalt ekonomisk underskott på minst 35 miljoner kronor. Givetvis bör man också diskutera om det är rimligt att arbetsplatsen, kommunstyrelsens kontor, där eventuella oegentligheter uppstått, utreder sig själva?

Jag har tidigare kritiserat Stjernkvist för att han fattat det som jag kallar korridorsbeslut. Det är en form av politisk styrning och ledning som innebär att den som är ytterst ansvarig ger egna uppdrag i organisationen utan att dessa passerar ett beslutsorgan av folkvalda. Den primära orsaken till min kritik handlar om att jag anser att alla medborgare ska kunna känna sig trygga i att kommunens organisation utgår ifrån beslut som hanterats av en formell styrelse och blir protokollförda enligt kommunallagen. Det ska vara lätt för var och en som bor i Norrköping att genom protokoll ta del av vilka beslut som fattats och vilka partier och företrädare som deltagit i besluten. Frågan om var besluten egentligen fattas aktualiseras nu återigen utifrån att kommunstyrelsen aldrig fattat några beslut om att inleda en intern utredning på kommunstyrelsens kontor och digitaliseringsavdelningen.

Stjernkvist har också återkommande velat ge en bild av att han inte tänker svara på mina eller andra medborgares frågor i härvan för att han ”är upptagen med att hantera skandalen.” Men frågan är vad det engagemanget består av? Jag anser att engagemanget borde bestå av att samla partierna över protokollförda beslut där det tydligt framgår vilka uppdrag vi i kommunstyrelsen ger till kommundirektören. Det agerande jag ser idag är långt ifrån det ansvarstagande som kommer med rollen som kommunstyrelsens ordförande.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun

Svar:

Självklart svarar jag på frågor om det som hänt, i media, i KS och i andra sammanhang. De utredningar som görs, och som kommundirektören rapporterat om i kommunstyrelsen kommer att redovisas i KS och offentligt. Och det är ingen tvekan om att jag är ytterst ansvarig för det som händer i Norrköpings kommun.

Däremot tror jag inte något i vår kommun blir bättre av att vi politiker i svepande ordalag anklagar varandra för än det ena, än det andra. Den typen av slagväxling vill jag inte förlänga.

Lars Stjernkvist

kommunstyrelsens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!