Stå för hur ni röstar, SD

SD säger en sak men gör raka motsatsen, skriver Nicklas Lundström (V).

14 maj 2019 05:00

Replik på "Satsningar kräver hållbar strategi", 10/5.

SD försöker nu tafatt försvara att de vill skära ner på äldreomsorgen i Norrköping. Men fina ord och politikerretorik bryr sig de äldre och Norrköpingsborna knappast om. Det enda som spelar roll är vilka beslut man fattar och hur man faktiskt röstar.

När kommunen gjorde ett oväntat stort överskott så föreslog Kvartetten i februari ett extra tillskott till äldreomsorgen på 25 miljoner. Det innebär att den hårda besparing Kvartetten tidigare lagt mildras från 3 procent till 2 procent. Vi i Vänsterpartiet vill inte ha någon besparing alls på äldreomsorgen men detta var ändå ett välkommet tillskott. Moderaterna och SD röstade då för att skjuta upp beslutet och lyckades få igenom det.

Att Moderaterna var mot tillskottet är förståeligt då det går helt i linje med den strama nedskärningspolitik partiet tydligt sagt att man vill föra. När det gäller SD går det dock rakt emot det man tidigare ha sagt om att satsa på äldreomsorgen.

När extrapengarna till äldreomsorgen behandlades vidare fullföljde SD genom att rösta nej till de 25 miljonerna på vård- och omsorgsnämnden 20 mars, kommunstyrelsen 15 april och slutligen på fullmäktige 29 april.

Detta väljer SD att göra i ett läge där äldreomsorgen varnar för nedskärningar på upp till 100 miljoner för 2019. Vård- och omsorgskontoret är också extremt tydligt med att de 25 miljonerna behövs om man ska ha en chans att lyckas med besparingarna genom att minska användningen av timanställda utan att behöva skära i grundbemanningen. SD anser alltså att det är rimligt att skära ner på den ordinarie personalen – själva hjärtat i äldreomsorgen.

Det är fullständigt respektlös mot både personal och de äldre att som SD gör snacka om att pengarna skulle användas till ”soffkuddar och bordsdukar”. Alla med minsta insyn i situationen vet att det i dagsläget inte är möjligt för undersköterskorna att springa snabbare eller att ”omprioritera resurser”.

Sverigedemokraterna i Norrköping har valt att ihärdigt kämpa för och rösta för ännu större neddragningar i äldreomsorgen än den styrande minoriteten. Och det är inte småpengar det handlar om utan det motsvarar minst 50 undersköterskor till som SD tycker att man kan klara sig utan.

För äldreomsorgens skull är jag glad att SD inte får bestämma i Norrköpings kommun så att detta akuta ekonomiska tillskott till slut kunde röstas igenom. SD säger en sak men gör raka motsatsen. Det är viktigt att Norrköpingsborna får veta det och håller det i minnet.

Nicklas Lundström (V)

oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa