Spritbussarna har stoppats

16 oktober 2017 04:00

För två år sedan rullade omkring 20 så kallade spritbussar till Sverige varje vecka. Spritbussföretag organiserade resor till grannländer där en buss kunde fyllas med upp till tolv ton alkohol för illegal försäljning i Sverige. Inhyrda personer som satt i bussarna, så kallade målvakter, låtsades äga den alkohol som var lastad på bussen.

I Sverige säljs smuggelspriten ofta till ungdomar. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, dricker ungdomar mer smuggelsprit än andra. Ungdomar som dricker smuggelsprit dricker också mer totalt sett.Spritbussarna misstänktes också vara kopplade till den grova organiserade brottsligheten.

Regeringen beslutade för två år sedan att ge Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket ett uppdrag att i samverkan strypa den olagliga införseln.

Uppdraget har nu redovisats och resultatet är tydligt. Tack vare gemensamma insatser med riktade kontroller, lagföring och administrativa åtgärder har myndigheterna stört denna brottslighet så mycket att spritbussarna i princip helt har upphört.

Rent konkret har det skett genom att många olika myndigheter punktmarkerat spritbussarna. I samband med Tullverkets kontroller har till exempel omfattande trafikkontroller skett. Andra exempel är att Försäkringskassan har identifierat över hundra fall av misstänkt bidragsfusk. Migrationsverket har identifierat personer som inte har rätt att vara i Sverige och Kronofogdemyndigheten har drivit in obetalda skulder. Resultatet beror alltså på att hela byråkratins verktygslåda aktiverades.

Myndigheterna har också kunnat konstatera spritbussarnas finansiering av den organiserade brottsligheten. Omkring 300 miljoner kronor per år till den organiserade brottsligheten har strypts. Ökade skatteintäkter kan nu gå till den gemensamma välfärden.

Polisen är den centrala myndigheten för brottsbekämpningen – men fler kan bidra i kampen. Genom att alla samhällets verktyg har fokuserats på en illegal verksamhet blir brottsbekämpningen långt mer effektiv och tryggheten ökar. Kampen mot den organiserade brottsligheten är långt ifrån över, men exemplet med spritbussarna visar att det går att bekämpa den om vi använder resurser på rätt sätt. I höstens budgetproposition föreslår regeringen att både Polismyndigheten och Tullverket tillförs betydande resurser. Sverige ska vara ett tryggt land och våra gränser ska vara säkra.

Magdalena Andersson (S)

finansminister

Mattias Ottosson (S)

riksdagsledamot för Östergötlands län

Brott & straff

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!