Spara inte på Familjecentralen

Att dra ner på den förebyggande verksamheten begränsar möjligheten att fånga upp föräldrar som kan behöva tidiga insatser för att stärka sitt föräldraskap, anser tre företrädare för S-kvinnor i Söderköping.

Kostnader för familj och individomsorgen i Söderköping stiger i rask takt. Samtidigt väljer den politiska majoriteten att dra ner på den förebyggande verksamheten som familjecentralen står för. 

Vi menar att det inte bara är en märklig prioritering rent ekonomiskt. Det är också en väg som begränsar möjligheten att fånga upp föräldrar som kan behöva tidiga insatser för att stärka sitt föräldraskap. Det är en fråga om att ge barn och föräldrar de förutsättningarna som kan vara svårt att få någon annanstans i samhället. 

En familjecentral är organiserad så att mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande arbete finns i samma lokaler. Det blir en naturlig del i samverkan och underlättar för föräldrar att ha en träffpunkt med många funktioner på samma ställe. 

Familjecentralen i Söderköping är en uppskattad verksamhet med duktig och engagerad personal. Deras arbete skapar mötesplatser som främjar den sociala gemenskapen och skapar viktiga nätverk. Deras vägledning till nyblivna föräldrar gör skillnad och antalet besökare ökar hela tiden. 

Familjecentralen har som uppgift att arbeta hälsobefrämjande och minska riskfaktorer genom förebyggande åtgärder. Det är en verksamhet som välkomnar alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar, kön eller religion. 

Medan andra kommuner satsar på förebyggande arbete så väljer alltså Söderköpings politiska majoritet att dra ner på verksamheten. Vi i S-kvinnor kan inte ställa upp på detta. Vi vill att man ser över och ändrar beslutet att minska resurser till familjecentralen i Söderköping. Barn sparar man inte på. Barn satsar man på.

Åsa Dahlin, ordförande S-kvinnor Söderköping
Tuula Ravander, S-kvinnor Söderköping
Karin Åkeby, S-kvinnor Söderköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa