Insändare Många i den yngre generationen lever med en malande oro över framtiden, en oro som gör att de inte med gott samvete kan välja att sätta egna barn till världen.

Det finns trender som går åt rätt håll, men frågan är om de är tillräckliga?

En sån trend är etiska julklappar. Istället för en pryl får du ett brev från en välgörenhet som pengarna har gått till. Borde inte alla julklappar vara etiska, och bidra till en bättre värld?

Jag tycker att det är fullständigt orimligt att ekonomi och etik har blivit två skilda saker, att marknaden inte lyfter fram produkter som garanterar långsiktig trygghet, glädje och välmående. Hur ska vi då bära oss åt för att få marknaden att trygga våra barns framtid?

Klimatsvaret, den svenska grenen av Citizens Climate Lobby, driver ett förslag: Lägg en stadigt stigande avgift på koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Hela intäkten från avgiften betalas ut i lika delar till alla medborgare varje månad. Då kommer priserna på varor som orsakat koldioxidutsläpp (vid tillverkning eller transport) att stiga – i precis rätt proportion till utsläppen.

På så sätt kommer du inte behöva välja om du känner dig etisk eller inte, det enda du behöver göra för att trygga vita jular för dina barnbarn är att följa prislappen. Med dina utdelningspengar kommer du inte ha några problem att få julkassan att gå runt – och bäst av allt, ju mer klimatsmart du köper, desto mer kommer du vinna på det hela.