SD: "Vi ska ta bort vårdköerna helt"

24 oktober 2017 04:00

Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på att få sin behandling eller operation. Det rör sig alltså om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till och betalar skatt för.

Problemet ligger alltså inte i att svensk sjukvård har bristande kvalité, utan snarare i att man inte längre kan lita på att få den hjälp man behöver på grund av brist på vårdplatser och personal. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer. Det är med andra ord inte något som är unikt för Östergötland, utan är ett problem som präglar så gott som hela landet.

Sverigedemokraterna har som avsikt att – på allvar – vända denna negativa trend och återskapa den hälso- och sjukvård det svenska folket förtjänar. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform i form av en patienträttsgaranti, som dels kommer att stärka patientens rättsliga ställning i vården, men som också kommer innebära att patienterna får vård snabbare och inte behöver stå i orimligt långa vårdköer. Denna sjukvårdsreform kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité.

Detta vill vi åstadkomma genom att bland annat kraftigt förbättra de vårdanställdas villkor inom samtliga landsting. Rätt till heltid, möjliggörandet för undersköterskor och sjuksköterskor att vidareutbilda sig på betald arbetstid, införandet av vårdadministratörer och vårdservicepersonal som kan avlasta befintlig personal, samt resurstillskott för en starkare löneutveckling är några av våra förslag. Vi avsätter även betydande medel för att förstärka hälso- och sjukvårdens generella verksamhet.

Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

Vi i Sverigedemokraterna kommer inte att nöja oss med att minska vårdköerna. Vi ska ta bort vårdköerna helt och hållet.

Per Ramhorn (SD)

hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

Markus Wiechel (SD)

riksdagsledamot och ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige

Sjukvård

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!