S bagatelliserar demokratiskt problem

Skribenterna kan knappast ha läst Sverigedemokraternas budgetförslag där vi föreslår ett betydligt högre tillskott till vård- och omsorgsnämnden än vad Kvartetten gör i sin budget, skriver Benny Sellborn (SD) och Darko Mamkovic (SD) i en slutreplik.

Svar på "SD:s agerande förtjänar kritik", 18/2.

Socialdemokraternas Kikki Liljeblad och Olle Vikmång ger svar på en tidigare debattartikel av Benny Sellborn och Darko Mamkovic (3/2) med rubriken ”Ett extraval vore den bästa lösningen”. Då vår artikel inte publicerades i NT:s nätupplaga medan Socialdemokraternas gjorde det, har många hört av sig till oss med undran om vad det handlar om. 

Numera finns även vår artikel på nätet men vi låter vara osagt om det var en medveten eller omedveten miss av NT.

I repliken påstås att det är icke-konstruktivt att försöka rädda 100 arbetstillfällen och dessutom försäkra sig om att våra äldre och sjuka får den vård de såväl behöver och förtjänar. Detta påstående tyder på att skribenterna knappast kan ha läst Sverigedemokraternas budgetförslag där vi föreslår ett betydligt högre tillskott till vård- och omsorgsnämnden än vad kvartetten gör i sin budget. 

I dagsläget är det så att vård- och omsorgsnämnden inte kan ta beslut om oppositionen inte godkänner förslaget och då tar Olle Vikmång ärendet till kommunfullmäktige där han med 4 vildar och 3 miljöpartister kan få majoritet. Denna ordning är naturligtvis inte hållbar i längden. Nämnden borde kunna hantera sina ärenden själv.

Sverigedemokraterna är av den meningen att ett extraval vore den bästa lösningen för att reda ut den svåra parlamentariska och ekonomiska situationen vi har i kommunen idag.

Att Kikki Liljeblad och Olle Vikmång bagatelliserar ett demokratiskt problem med vildar i kommunfullmäktige är också obegripligt med tanke på att även Socialdemokraterna drabbades av samma problem förra mandatperioden.  

Benny Sellborn (SD)
Darko Mamkovic (SD)

Fotonot: Som skribenterna påpekar dröjde nätpubliceringen av den debattartikeln som kunde läsas i tidningen 3/2. Skälet till detta var ett tekniskt fel som debattredaktören tyvärr inte hade uppmärksammat vilket vi beklagar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa