Rimligt att ifrågasätta flyget

Att förlita sig på att tekniken löser alla flygets klimatproblem är inget realistiskt förhållningssätt, skriver debattörerna i en replik.

13 augusti 2019 04:00

Att vara betänksam inför de klimateffekter som vårt samhälle orsakar, vare sig det är flyg eller annat, visar på reflektion och eftertanke. Då är jag mer oroad av det resonemang som Reidar Svedahl, Sara Skyttedal och Gunnar Hökmark ger uttryck för. Det är bara att flyga på, tekniken löser alla flygets klimatproblem.

Vi är bekymrade över att en liberal politiker som Reidar Svedahl tilllsammans med flyganalytiker Jan Ohlsson så svepande påstår en massa saker som är tveksamma och några helt enkelt inte är sanna.

1. Flygplatser och linjer subventioneras. Man betalar ingen bränsleskatt och låg eller ingen moms.

2. Svedahl och Ohlsson tror inte på höghöjdseffekten. Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och flera vetenskapsmän, säger att höghöjdseffekten är ett faktum

3. Airbus 320 med eldrift, är en spridd vandringssägen. Med dagens batteriteknik är det inte möjligt. Airbus, likt andra flygplanstillverkare undersöker och forskar i möjligheterna. Men el-A320 finns idag inte ens på ritbordet.

4. Idag är det brist på biobränsle, och det anses fortfarande för dyrt. Biobränsle släpper ut lika mycket CO2 som fossila bränslen, innan råvaran ersatts av ny skog. Algbränsle befinner sig idag på forskningsnivå.

5. Svedahl och Ohlsson misstänkliggör Gotlandsfärjan. Ett exempel på så kallad greenwashing av flyget.

Flyget transporterar människor och är inte alltid fullsatta. Färjan till Gotland är en del av den infrastruktur som transporterar personer, bilar, lastbilar och gods till ön. Det ger ett lågt CO2-utsläpp per passagerare jämfört med flyget.

6. Naturskyddsföreningen finansieras inte med statsstöd, det är en grov lögn.

Flyget är ibland det enda rimliga transportsättet. Många av dagens flygresor kan ersättas av andra sätt att färdas och många behöver inte ens göras. Den tekniska utvecklingen får vi hoppas bidrar till att mildra effekterna av vår klimatpåverkan.

Men utvecklingen tar tid, kanske mer tid än vi har. Innan utvecklingen är där måste vi nu vidta andra åtgärder, det borde ett kommunalråd som Reidar Svedahl förstå.

Hans Andersson

Lotta Lanne

Anders Wennerblad

medlemmar i Naturskyddsföreningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!