Ren stad, även i dialogen?

Det håller inte att kommunen konkurrerar med hårt arbetande företagare genom att instifta egna bolag som tar över jobben, skriver Företagarna Norrköping

5 februari 2019 04:00

Med anledning av dialogen, eller rättare sagt brist på dialog mellan kommunen och näringslivet i frågan om renhållningen i Norrköping, finns det anledning att bli orolig.

Hur kan Norrköpings kommun, å ena sidan verbalt flagga för framgångar i företagarvänlighet, å andra sidan strunta i att kommunicera med Norrköpings näringsliv i skarpt läge, som i fallet med avfallshanteringen i stan?

Företagarna har som organisation till uppgift att underlätta och förenkla möjligheten att driva företag och utvecklas som företagare. Vi har 70 000 medlemmar i Sverige som alla är i behov av ett fungerande näringslivsklimat. I Norrköping har det på senare år blivit mer positivt i tongångarna kring att driva företag, vilket är bra. Norrköping är en fantastisk stad med goda möjligheter att starta och utveckla företag i. Men det förutsätter att politiker och kommunen hänger med i svängarna. Det håller inte att kommunen konkurrerar med hårt arbetande företagare genom att instifta egna bolag som tar över jobben. Vi ska komma ihåg att fyra av fem nya jobb som skapas i Sverige skapas i mindre företag. Företag som sedan vågar växa och bli konkurrenskraftiga.

När kommunen övertog avfallshanteringen i Nodra valdes en allt annat än en företagsvänlig linje, när man inte först för en dialog med stadens egna näringsliv, som har flera alternativ.

Vi bör notera att det är miljoninvesteringar som flera företag gör för att skapa möjligheter att utföra tjänster åt kommunen. Investeringar som kräver långsiktig planering och ekonomisk uthållighet.

Möjligheten att via dialog och öppenhet snabbt göra en direktupphandling som en lokal aktör skulle kunna axla togs inte. En sådan skulle betyda fler jobb för Norrköpingsbor och mer skattepengar in i kommunens kassa. Istället väljer man att på ett skrämmande sätt att agera överstatligt genom att själv instifta kommunala dotterbolag att hantera detsamma. Detta är inte vägen mot ett bättre näringslivsklimat och företagardialog.

Vi tror att kommunledningen är kompetent, kan tänka om och tänka rätt i kommande utmaningar och problem kring leverans och kommunservice. Norrköpings företagare har mycket att erbjuda och de är starkt engagerade i det som är bra för Norrköping.

Kommunikation och dialog är nyckeln till många knutar. Därför bjuder Företagarna nu in kommunledningen, stadens näringsliv och företag till en dialog för att debattera hanteringen av just ovan nämnda fall men även hur näringsklimatet i framtiden kan se ut.

Nu är det dags att släppa sargen och ge sig in i matchen. Det innebär att öppna dörren och i handling medverka till ett ännu bättre företagsklimat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Företagarna Norrköping via Jesper Low, ordförande.