Den feministiska S/MP-regeringen prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Därför satsar regeringen 45 miljoner kronor i vårbudgeten för insatser som ska motverka våld i nära relationer. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, ett hot mot jämställdheten och ett av våra stora folkhälsoproblem. Var fjärde kvinna har någon gång under sitt liv utsatts för våld av en närstående. Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma under sin barndom. Detta kan aldrig accepteras.

För varje drabbad kvinna kan våldet få livslånga konsekvenser. Den fysiska och psykiska misshandeln upphör inte nödvändigtvis vid sista slaget eller sista förolämpningen. Tvärtom kan våldet resultera i psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga och i värsta fall att kvinnor dödas.

Den feministiska S-MP-regeringen prioriterar arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Under föregående mandatperiod tog den rödgröna regeringen fram en nationell tioårig strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nu i vårändringsbudgeten för 2019 lägger vi, i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna, 45 miljoner kronor på insatser mot våld i nära relationer. Genom satsningen kan vi stärka skyddet och stödet till våldsutsatta och deras barn, förstärka det förebyggande arbetet samt göra insatser för att tydligt signalera att våld aldrig accepteras och övertyga personer som utövar våld om att sluta med det. Tio miljoner av satsningen går även till att förstärka Nationellt Centrum för Kvinnofrid, ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.

För att motverka våldet krävs förebyggande arbete, bland annat arbete för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer i grunden. Under förra mandatperioden drev vi igenom den så kallade samtyckeslagen. Nu måste vi jobba aktivt för att förverkliga en samtyckeskultur.

Efter metoo och den senaste tidens debatt kan ingen längre säga att hen inte visste. Våldet drabbar människor dagligen. Varje kvinna som blir misshandlad, hotad och förnedrad är en kvinna för mycket. Varje barn som tvingas se på när pappa slår mamma är ett barn för mycket. Våldet måste få ett slut nu.

Åsa Lindhagen (MP)

jämställdhetsminister

Rebecka Le Moine (MP)

riksdagsledamot

Mia Sköld (MP)

oppositionsråd