Rädda havsöringen

21 oktober 2017 04:00

Har du sett när ett vattendrag sjuder av lekande havsöring? Fisken hoppar uppför ån, upp till sina lekplatser, som kan ligga många kilometer bort och uppför kraftiga höjdskillnader. En normal höst ser det ut så i Pjältån, en av Sveriges viktigaste leklokaler för vild havsöring och Bråvikens barnkammare.

Samtidigt påverkas Pjältån av människan hela vägen från Näknen ned till Loddby och Bråviken. Det handlar om gamla bro- och byggrester som blir till vandringshinder för havsöringen när den ska upp för ån och fortplanta sig. Dagvattnet från riksväg 55 letar sig ner i ån. Sen 1950-talet bedrivs fabriksverksamhet i Skriketorp mycket nära ån. Längre ned finns ett tillflöde från Hultån, som också ansluter till verksamhetsområden. Det finns också en gammal deponi i Åbytrakten, där urlakning till ån kan utgöra en risk.

Så fortsätter det hela vägen ned till Bråviken. Från länsstyrelsen och nätverket Havsöringsväktarna efterfrågas att kommunen tydligare kartlägger miljöpåverkan för hela ån. Därför föreslår Liberalerna och Kvartetten nu att byggnads- och miljöskyddsnämnden gör ansvarsutredningar för deponin och utökar miljötillsynen längs ån.

I tekniska nämnden föreslår vi att resurser avsätts för riktad naturvård. Några vandringshinder skulle kunna åtgärdas inför nästa lekperiod. I stadsplaneringsnämnden pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Åby och Jursla. Liberalerna bevakar självklart miljöpåverkan av ån i det arbetet, och när det blir dags för detaljplaner kommer vi föreslå skyddszoner på flera platser längs åstråket.

När Kvartetten tillträdde införde vi en ökad samordning för ”de hårda nämnderna” för att bättre kunna driva frågor hela vägen i mål. Pjältån är precis en sådan fråga där nämndernas måste agera gemensamt. Våra miljö- och stadsbyggnadsmål kan ofta vara komplexa eller fokuserade på siffror. Men ibland är det enkelt, och Liberalerna tror att Norrköpingsborna gärna ställer sig bakom vårt mål: att kommande generationer ska få uppleva att fiska vild havsöring i Bråviken!

Miljö

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Svedahl kommunalråd (L) Daniel Collin stadsplaneringsnämnden (L) Mathias Eklöf tekniska nämnden (L) Ola J Hedin Byggnads- & miljöskyddsnämnden (L)