Porren är skadlig

27 april 2018 04:00

När vi pratar om porr är det viktigt att förtydliga hur porren faktiskt ser ut. Porr är skildringar av förnedring och sexuellt våld! Det är faktiskt själva förnedringen som är det centrala. Enligt professorn och forskaren Gail Dines har det skett en förskjutning. Dagens porr är råare, brutalare och mer fylld med förnedring än tidigare. Det är vanligt med förnedrande prat, grovt våld, slag, stryptag och handlingar som går ut på att kvinnan eller tjejen i porren ska kräkas eller gråta så att sminket rinner. Vad porrtittaren får se är alltså kvinnor och tjejer som utsätts för tortyrliknande behandling, är nära på att kvävas eller förnedras verbalt och fysiskt.

Studier visar att den som tittar på porr kommer att vilja se grövre och grövre scener, ofta med våldsinslag. Det finns alltså en avtrubbande effekt, där gränserna för vad som är normalt förskjuts. Forskning visar att de män som konsumerar mycket porr är mer benägna att köpa sex än män som knappt tittar på porr. Både porr och prostitution är exempel på mäns våld mot kvinnor och tjejer och grundbulten i detta sexualiserade våld är att det genomsyras av kvinnoförakt.

Enligt forskaren Max Waltman finns det en tydlig koppling mellan att konsumera porr och att inte respektera andras gränser, trakassera sexuellt och begå övergrepp. Studier visar att det är hela 46 gånger större risk att män som konsumerat porr begår sexuella trakasserier eller övergrepp. Samlad forskning visar att det går att förutspå sexuella aggressioner utifrån hur porrkonsumtionen ser ut. Det betyder alltså att män och pojkar som tittar mycket på porr blir avtrubbade och får förändrade attityder kring våld och aggressioner. Enkelt uttryckt: de blir farligare för tjejer och kvinnor.

Porren är skadlig på flera plan. I pornografins epicentrum finns de kvinnor, tjejer och barn som utsätts i produktionen av porr. Men vi ser också att porren är direkt skadlig genom att den används under övergrepp. Vår erfarenhet är att många kvinnor och tjejer som kommer till våra kvinnojourer och tjejjourer har blivit utsatta för övergrepp samtidigt som mannen sett på porrfilm. Samtidigt som porren är direkt skadlig för enskilda kvinnor och tjejer så är den skadlig på en strukturell nivå, genom att den normaliserar kvinnors och tjejers underordning i förhållande till män och pojkar.

Lagstiftning mot barn-, våld- och djurporr har drivits igenom tack vare kvinnorörelsen. Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer att tycka att det är lika absurt med filmade övergrepp på vuxna kvinnor som vi idag tycker att det är med filmade övergrepp på minderåriga. Vårt mål är ett porrfritt samhälle. Vi ser det som en bra början att göra våra skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer till porrfria zoner. Ett jämställt samhälle är ett porrfritt samhälle!

Porr

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!