Politikerna sviker nära hälften av eleverna

16 juni 2018 04:00

Studenten är för många en glädjens dag, förknippad med roliga minnen och siktet inställt på framtiden. Den krassa verkligheten är att 20 000 elever i Sverige kommer att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg i år. Det är en fjärdedel av landets gymnasieelever som på

examensdagen lämnar skolan för en osäker framtid.

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån var det ifjol 60,4 procent av eleverna folkbokförda i Norrköpings kommun som tog examen inom tre år. Det innebär att nära 40 procent av eleverna inte gjorde det. Siffrorna har sett liknande ut under flera år utan att politikerna gjort något åt saken .

Den som lämnar gymnasiet utan fullständiga gymnasiebetyg hamnar lätt i utanförskap. Det är idag få arbetsgivare som anställer personer utan fullständig gymnasieexamen och för att studera vidare är det ett krav. I förlängningen skapar situationen problem inte bara för individen, utan för samhället i stort. Människor som saknar möjlighet att söka ett arbete tvingas leva på bidrag. Viktig arbetskraft går till spillo vilket bidrar till svårigheter med kompetensförsörjning inom en rad branscher. Samhällskostnaderna dubbleras när personer som tagit del av en treårig gymnasieutbildning senare blir tvungna att läsa upp sina betyg på komvux.

Orsakerna till att ta tag i problemen är många. Det är tydligt att dessa elever glömts bort redan innan de tagit studenten. Insatser saknas på skolorna för att fånga upp dem på vägen. Bristande studie- och yrkesvägledning i kombination med kursbetyg – där ett betyg under första året på gymnasiet är avgörande för ditt slutbetyg – står som bidragande faktorer. Drabbade som vi talat med nämner att det saknas information om vilka möjligheter som finns efter studenten för den som inte har fullständiga betyg. Skolorna stoltserar med de som klarat sig, men väljer att inte prata alls om de som inte gjort det.

Norrköpings kommun tillhör landets sämsta 25 procent när gymnasieelevers examensresultat jämförs över Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. I kommunen har andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år legat runt 60 procent sedan år 2014. De som inte klarar sig är för många för att ni ska kunna ignorera dem. Vi måste ge alla unga samma chans.

Det är inte individerna som har misslyckats – det är kommunens skolpolitik. Det är dags att sluta osynliggöra två av fem gymnasieelever. Vi har inte råd att svika dem.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa