Svar på ”S säger nej till tiggeriförbud i Valdemarsvik”, 23/10.

I debattartikeln förklarar fyra ledande socialdemokrater, varför de är emot ett sådant förbud. Jag håller med om att förbjuda tiggeri genom den lokala ordningsstadgan, som är avsedd att bara gälla på allmän plats, är ett trubbigt verktyg. Jag håller också med om att frågan om tiggeri ska skötas på nationell- och europeisk nivå.

De flesta tiggare är romer som kommer från Rumänen och Bulgarien. Dessa två länder, får genom sitt EU-medlemskap inte diskriminera sina minoritetsgrupper. EU har sedan 2013 givit dessa två länder ansenliga summor pengar för att bekämpa fattigdomen och jag anser att EU redan gör mycket för att motverka diskriminering och fattigdom i dessa två länder. 

De EU-medborgare som åker till Sverige för att tigga, gör det genom att utnyttja den fria rörligheten. Enligt den får en EU-medborgare vistas i ett EU- land i tre månader, utan andra krav än att inneha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort. Men i direktivet 2004/38/EG under ”uppehållsrätt i högst tre månader” står det också följande: ”uppehållsrätten går dock förlorad om personen i fråga utgör en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala trygghetssystem”. 

Detta visar att kravet på att vara självförsörjande gäller även om en EU-medborgare har vistats i ett annat EU-land en kortare period än tre månader. Sverige kan alltså utvisa utländska tiggare, med hjälp av ovannämnda direktiv.

Artikelförfattarna får gärna påverka Stefan Löfven och hans regering, med hjälp av EU- direktivet om fri rörlighet. De kan också påpeka att regeringen redan kan utvisa EU-medborgare som vistas i Sverige, utan uppehållsrätt, genom att ge lämplig myndighet både befogenhet och medel för att verkställa utvisningarna.

Florian Aranda (SD)