Neddragningen drabbar barnen

När statsbidraget försvinner till Kulturskolorna hotas verksamheten, som bland annat varit ett viktigt instrument i integrationen, skriver företrädare för Feminisitisk initativ, Fi.

7 februari 2019 04:00

Nyligen antog riksdagen en ny budget. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna som står bakom. I denna budget försvinner stadsbidraget på 100 miljoner kronor till Kulturskolorna. I en hårt ansträngd kommunal ekonomi, hotas nu verksamheten. Det har varit en lovande verksamhet, där kommunerna har nått nya grupper av barn och unga och där barn i utsatta områden och nyanlända, fått tillgång till denna verksamhet.

En enkät som det nyinrättade Kulturskolerådet genomförde i höstas visar att ca 70 kommuner är osäkra på hur de ska finansiera verksamheten. Feministiskt initiativ har lagt Kulturskolan inom området utbildning. Vi har samma åsikt som Lärarförbundet och anser, att Kulturskolan är en del av utbildningen och att den ska vara gratis. Nu varierar verksamheten i landet mycket och svårast har kommuner med mindre än 10 000 invånare.

Feministiskt initiativ arbetar för en likvärdig skola i hela landet för alla barn och ungdomar, och att då ta bort detta statliga bidrag bidrar inte till detta. Visserligen vill den nytillträdda S+ Mp-regeringen öka de generella bidragen till kommunerna, men dessa bidrag lär inte komma Kulturskolorna till del, eftersom denna verksamhet inte är lagstadgad. Det bästa är naturligtvis att lagstadga Kulturskolorna för att öka likvärdigheten. Det statliga bidrag som utgått sen 2016 har i kommuner som bland annat Norrköping och Malmö gått till nyanlända barn och till barn med funktionsvariation samt till barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Att barn och unga i dag mår allt sämre, har flera undersökningar visat. Ett sätt att förbättra den mentala hälsan är med olika former av kultur. Biologiprofessorn Gunnar Bjursell har länge forskat på kulturens positiva effekter. När han började för 15 år sedan, skrattade kollegorna och ansåg det vara flum. Idag är det ingen som skrattar längre.

Kulturskolorna kan också vara ett viktigt instrument i integrationen.Att sjunga och spela, dansa eller spela teater tillsammans bildar ett kitt och en känsla av samhörighet mellan människor. Integrationen blir bättre.

Sammanfattningsvis anser Feministiskt initiativ, att staten inte ska ta bort de statliga bidragen till Kulturskolorna. De behövs, för att vi ska få en mer likvärdig skola. Vidare hävdar vi, att den mentala hälsan kan förbättras med hjälp av musik och sång och andra kulturella aktiviteter som dans och teater samt att integrationen blir bättre med hjälp av Kulturskolorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Odelblad politisk sekreterare i Utbildningsutskottet för Fi. Annika Nylén tf utbildningspolitisk talesperson för Fi