Nära vård kräver mer än ord

Ska omställningen till Nära vård bli verklighet krävs en satsning på distriktsläkare, skriver Östergötlands Läkarförening.

25 januari 2019 05:00

I ett debattinlägg skriver den nya koalitionen för Östergötland (S+C+L+MP) om omställningen till Nära vård som en av de viktigaste frågorna för sjukvården i Region Östergötland. Men inte med ett ord nämns en av de största utmaningarna, att rusta vårdcentralerna med tillräckligt många specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare).

I den statliga utredningen ”Effektiv vård” beskrevs en stark koppling mellan ökat antal distriktsläkare och Nära vård, för att Nära vård ska bli riktigt bra för patienterna. Nationellt har samma partier lovat att införa rätten till att lista sig på läkare och inte bara på hus. Rätt till listning och listningstak innebär en satsning på fler specialister i allmänmedicin, om orden ska fyllas med innehåll.

Vi har i Östergötland genom åren sett allvarliga konsekvenser för verksamheter och ytterst patienterna när bristen på distriktsläkare blivit akut och patientsäkerheten hotas. Med sin breda kompetens är specialister i allmänmedicin navet i verksamheten på vårdcentralerna och utgör en medicinsk viktig stöttepelare för övriga medarbetare.

I andra delar av landet har man nyligen beslutat om satsningar på primärvården. I Region Skåne skjuter politikerna till en miljard kronor till primärvården. I Stockholm har politiker satt ord på vårdcentralernas läkarbrist. Man har förstått att 80–90 procent av de som söker vård i primärvården slutbehandlas på vårdcentralen och att majoriteten av patienterna med de stora folksjukdomarna diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar i rörelseapparaten och psykisk ohälsa omhändertas där.

Förutsättningen för att klara detta breda spann av olika sjukdomar bygger på att läkarkompetensen i primärvården utgörs av specialister i allmänmedicin. Specialistutbildningen i allmänmedicin är lika lång och krävande som för alla andra specialisters, till exempel kirurger, barnläkare, psykiatrer etcetera. Specialisten i allmänmedicin har bred kunskap om flertalet sjukdomar och hur dessa samverkar. Läkaren på vårdcentralen har en unik kunskap om den enskilde patienten och dennes hälsoproblem och sjukdomar.

För att dra nytta av denna unika kompetens och kunna vara basen i den Nära vården behövs kontinuitet i patient–läkare-relationen för ökad kvalité och effektivitet. En distriktsläkare kan därför inte ansvara för ett obegränsat antal patienter.

Under åratal har primärvården i Östergötland varit underfinansierad och underdimensionerad. I många jämförbara EU-länder är det en självklarhet att man som patient/medborgare ska få välja sin distriktsläkare och det finns en bred politisk insikt i värdet av kontinuitet mellan patient och läkare. Det är väl känt, även i Östergötland, att i dessa länder är satsningar på primärvård betydligt större än i Sverige.

Med en fast läkarkontakt kan digitala tekniker utnyttjas klokt. Den erfarne distriktsläkaren ger patienten trygghet, men även stabilitet till övrig personal i teamarbetet. Det är så vi får en ökad möjlighet till en god Nära vård för patienten och ett kostnadseffektivt utnyttjande av allas vår gemensamma vårdresurs.

För styrelsen Östergötlands Läkarförening

Carin Larnert Hansson

ordförande

Bo Tillander och Anna Segernäs Kvitting

ledamöter

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!