Naiv tro på marknadshyror

23 januari 2019 05:00

Under rubriken ”Marknadshyror med måtta” (NT:s ledarsida 15/1) vill debattören, Thomas Hermansson från Svenska Nyhetsbyrån, slå ett slag för vänligare marknadshyror, med ett mänskligt ansikte. Han vill förleda läsaren att tro att det nog inte är så farligt. Frågan är egentligen vad han tror att det skulle lösa.

Historien visar tydligt på resultatet av ”fri hyressättning”. Hermansson har rätt i att vi sedan 1968 har ett bruksvärdessystem. Hyran för en lägenhet ska vara skälig i relation till andra likvärdiga lägenheter på samma ort, lika lägenhet – lika hyra. Han har också rätt i att detta system ersatte den hyresreglering som gällt sedan 1942.

Men det Hermansson inte nämner är att vi före 1942 hade en lång period av marknadshyror, där hyresvärden själv fick sätta hyran. Det var erfarenheterna av marknadshyrornas effekter – skenande hyror, lågt byggande och bostadsbrist – som gjorde att lagstiftaren inte ville ge hyresvärden oinskränkt makt igen.

Hermansson tror tydligen att resultatet idag skulle bli ett annat, bara hyresvärden har makten att bestämma hyran. Och han ger dagens regler skulden för bostadsbristen och köerna.

Det finns absolut inget stöd för att dagens hyressättning utgör ett hinder för byggande eller att ”friare hyressättning” skulle leda till att man plötsligt började bygga. Hyrorna i nyproduktion ligger idag på marknadsnivåer. Dessutom menar ett flertal större privata hyresvärdar, till exempel Einar Matsson, Stena Fastigheter och Veidekke, att ”fri hyressättning i nyproduktion” inte kommer göra att de bygger mer. Vidare talar historisk erfarenhet för att det bara kommer leda till högre hyror, inte mer byggande.

Hermansson påstår att hyrorna i utanförskapsområden är ”högre än de borde” och att ”fri hyressättning” skulle leda till hyressänkningar i vissa områden.

Det är givetvis fel. Så länge vi har bostadsbrist kommer marknadshyror leda till höjda hyror, även i utanförskapsområden och på mindre orter. Marknadshyror löser inte bostadsbristen, det krävs statligt stöd till byggande, precis som i alla andra länder med självaktning.

Björn Johansson,

ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Svar:

Det finns bland somliga en övertro på vad politiska lösningar, regleringar och statlig styrning kan åstadkomma. Efter mer än femtio år av bruksvärdesexperimenterande på bostadsmarknaden – med allt det lett till av bostadsbrist i storstäderna, snedvridna priser i mindre städer och absurda köer – så kan det vara värt att åtminstone testa en annan väg. Att begränsa reformerna till nybyggnation vars hyressättning gradvis förändras, såsom S nu har kommit överens om med C och L, kommer inte att leda till något slags vilda västern. Frågan är snarare om de tilltänkta reformerna är tillräckliga.

Thomas Hermansson

SNB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!