Paul G Höglund från Kungliga Automobil Klubben klagar i NT (2019-01-04) över att bilen får mindre plats i samhället. Han påpekar att människor reser, varor fraktas och att bilar släpper ut mindre idag än förr. Allt detta är naturligtvis sant!

Samtidigt kan allt fler göra delar av sitt jobb på distans. Varuproduktion är fortfarande viktigt, men Norrköpings företag satsar även allt mer på tjänsteutveckling. Och det spelar ingen roll att bilar släpper ut mindre än förr – det är utsläppen totalt som måste minska! Klimathotet är inte längre ett avlägset hot. Det är många år sedan vi började ta in klimatförändringar i planeringen i Norrköping.

Höglund nämner självkörande fordon som troliga i framtiden. Jag upptäckte själv i veckan att de redan finns i Sverige. Sedan i höstas kör svenska Nobina självkörande bussar i reguljär linjetrafik. Samtidigt utvecklas luftburna transporter (drönare). Delningsekonomin innebär att fler äger/hyr del i en bil i stället för att ha ett eget fordon. Privatpersoner använder GPS-tekniken för ”trafikledning” i rusningstrafik. Framtidens trafik är redan här!

Resandet och transporterna i Sverige ökar, men att som Höglund tro att det betyder att bilen därför måste få mer plats i samhällsplaneringen är ett logiskt felslut och att blunda för hur långt vi kommit. De flesta förstår att när fler och fler bilar går på el kommer det bli färre och färre bensinstationer, men fler laddstolpar. Fler självkörande fordon, färre privatägda bilar och smartare resvägar kommer också påverka samhällsplaneringen.

Visst är det en bit kvar innan pris och tillgänglighet får ”Svensson” att sälja bilen och förlita sig helt på ny teknik. Och bilen är verkligen inte på väg bort! Men samhället utvecklas och den politiker som vill öka mobilitet, transporter och rörlighet för både människor och varor bör verkligen inte svara ja på Kungliga Automobil Klubbens önskan. Det vore att bygga samhället så som vi gjorde på 1950-talet.

Välkommen in i framtiden! Den börjar idag!