Med klimatnödläge underlättas ledarskap

Det är bra att Norrköping redan gör en hel del i klimatfrågan, men det görs inte tillräckligt, anser Lotta Lanne och Matilda Berg.

Klimatkrisen är ett hot mot fortsatt mänskligt liv på jorden. Om vi ska klara Parisavtalets mål om högst 1,5 eller 2 graders temperaturhöjning krävs kraftiga och omedelbara åtgärder. 

Politiker, företag och organisationer har hittills inte visat att man klarar detta. Därför har åtta personer i Norrköping lämnat ett medborgarförslag om att kommunen borde utlysa klimatnödläge. Förslaget lämnades i maj 2019 i samband med den globala klimatstrejken. En namninsamling med 250 namn som stödjer medborgarförslaget lämnades också in.

Den 2 mars ska kommunstyrelsen besluta om medborgarförslaget. I en tjänsteskrivelse föreslås avslag med följande motiveringar: Begreppet klimatnödläge är inte entydigt definierat. Ingen annan kommun i Sverige har utlyst klimatnödläge. Ett bifall skulle betyda större kostnader än vad kommunen kan överblicka och kommunen gör redan mycket för klimatet.

Begreppet klimatnödläge är dock idag mycket välkänt. Exempelvis beskriver Oxford Dictionary klimatnödläge som en situation som innebär omedelbart agerande för att minska eller reducera klimatförändringar och undvika skenande miljöförstörelse. 

Över 400 lokala myndigheter och länder har utlyst klimatnödläge. I Sverige har Lund och Malmö utlyst eller förklarat klimatnödläge. Stockholm utlyste globalt klimatnödläge i samband med G40-mötet i Köpenhamn i oktober 2019. När EU-parlamentet deklarerade klimatnödläge innebar det bland annat att alla förslag som lämnas ska vara i linje med 1,5-gradersmålet. Utsläppen ska minska med 55 procent till år 2030 och vara klimatneutrala till 2050.

Att kostnaderna för att utlysa klimatnödläge inte går att överblicka är mycket kortsiktigt tänkt. Kostnaderna och lidandet kommer att bli oerhört stort om inte Parisavtalet uppfylls. Även kortsiktigt uppnås betydande sidonyttor vid miljöreformer, enligt miljöforskare på KTH. Se DN debatt 12 februari 2020. Bättre luft, friskare människor, bördigare odlingsjord, bättre vatten, ekonomiska besparingar av energieffektivisering, ökad biologisk mångfald, minskat beroende av energiimport och bättre energisäkerhet är några av fördelarna vid klimatreformer.

Att utlysa klimatnödläge innebär att politikerna lättare kan ta det ledarskap som krävs för att kunna genomföra nödvändiga reformer. Det är bra att Norrköping redan gör en hel del i klimatfrågan, men det görs inte tillräckligt. Vi behöver göra det som krävs för att uppfylla vår del av Parisavtalet. 

Vi vädjar därför till kommunstyrelsen att anta medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge i Norrköping.

Lotta Lanne, Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Norrköping
Matilda Berg, Extinction Rebellion Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa