Låt utredningen ha sin gång

Socialdemokraterna har fullt förtroende för Lars Stjernkvist som kommunstyrelsens ordförande, skriver Norrköpings Arbetarekommuns ordförande Mattias Ottosson (S).

27 augusti 2019 11:00

Replik på "Har S olika måttstockar?", 26/8.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) riktar i en debattartikel hård kritik mot kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S). Detta efter att allvarliga oegentligheter har uppdagats i kommunens administrativa hantering av diarieförda beslut. Oegentligheter som vi socialdemokrater ser mycket allvarligt på och som vi vill gå till botten med.

I fredags höll kommunen en presskonferens där förvaltningen redogjorde för vad som hittills har kommit fram kopplat till digitaliseringsavdelningen och delegationsbeslut kopplat till denna. Där framkom det att beslut fattade på delegation av kommunstyrelsens ordförande inte kommit kommunstyrelsen till känna vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. ”Dessa tillkortakommanden ligger helt och hållet hos förvaltningen. Det är ingen politiker som gjort fel”, sade kommundirektören själv på pressträffen. Det gör givetvis inte situationen mindre allvarlig och kommunen har därför initierat en internutredning.

Till skillnad från Sophia Jarl tycker vi socialdemokrater att det är av vikt att vi låter en oberoende utredning komma fram till vad som faktiskt har hänt, vilka som bär ansvar och framför allt – vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska ske igen. Även om det kan vara frestande att gå i polemik mot många av de grundlösa anklagelser som Sophia Jarl för fram, tror inte vi att kommunen och den fortsatta utredningen är förtjänt av politisk gyttjebrottning.

Vi tycker att det är bra att alla turer i ärendet klarläggs och har förtroende för utredningens oberoende. Socialdemokraterna har fullt förtroende för Lars Stjernkvist som kommunstyrelsens ordförande. Låt oss hoppas att vi politiker i Norrköping, oavsett parti, också kan ha förtroende för att utredningen i ärendet kan få ha sin gång.

Mattias Ottosson (S)

ordförande Norrköpings Arbetarekommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa