Låt oss ta större ansvar för nyanlända!

22 februari 2018 04:00

Ungdomsarbetslösheten är rekordlåg och inom alltfler sektorer råder det brist på folk. Men för de nyanlända är arbetslösheten hög och vi riskerar ett långvarigt utanförskap. Vi har både behov och vilja att anställa fler än någonsin förut, gärna många nyanlända. Men då måste hindren på arbetsmarknaden undanröjas!

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och en viktig jobbmotor – 20 % av alla nya jobb i Sverige åren 2007–2015 skapades inom besöksnäringen, som ofta är första arbetsplatsen. Vi vet hur viktigt detta första jobb är; det är så man kommer in i samhället, får erfarenheter, kontakter och en kontext att bygga på.

Besöksnäringen är till sin natur internationell. Våra gäster kommer från hela världen och det gör också vi som jobbar här. 37 % av alla i besöksnäringen är födda utomlands och 6 av 10 företag drivs av människor som är födda i ett annat land. Det är högre andelar än i någon annan bransch. Dessutom är nästan 30 % av oss under 25 år. Branschen har låga trösklar för de som vill starta eget, för de med medhavd yrkeserfarenhet och för dem som söker ett instegsjobb. Allt detta är en tillgång för branschen och en förutsättning för dess tillväxt och utveckling.

Arbetskraftsintensiva sektorer har en särskilt viktig roll i att nå en fungerande och effektiv inkludering. I takt med att automatiseringen ökar, minskar efterfrågan på arbetskraft i tillverkningsindustrin. Därmed blir servicesektorn alltmer nyckeln till att ge möjlighet för hitflyttade att använda sin förmåga, kunskap och vilja för att hitta sysselsättning.

För att kunna fortsätta på den inslagna vägen och för att kunna nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet, behöver vi öka samhällets kapacitet att inkludera de som flytt eller flyttat hit. Nu måste Arbetsförmedlingen och regeringen tillsammans med besöksnäringen underlätta för de nyanlända att komma i arbete – och i besöksnäringen finns många uppenbara ingångar.

Besöksnäringen har varit starkt pådrivande för att få snabbspår för nyanlända, men det enda vi hittills fått är för kockar. Även här är byråkratin omfattande och långt färre har kommit ut på arbetsmarknaden än vad vi hade förväntat och förberett oss för. Dessutom är avgränsningen för snäv: besöksnäringens behov av arbetskraft är mycket bredare och inom många områden skulle språkkunskaper, kulturella insikter och mycket annan kunskap som nyanlända besitter göra vår näring mer konkurrenskraftig. Det skapar i sin tur ökade skatteintäkter och ytterligare möjligheter att anställa.

Som en av Sveriges snabbast växande branscher vill besöksnäringen välkomna nyanlända i lika hög grad som vi välkomnar våra gäster. Men vi kan inte undanröja hindren på egen hand; regeringen och Arbetsförmedlingen måste vara med.

Arbetsmarknad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Zedendahl Kungl. Djurgårdens Intressenter, Green Meeting Industry Council Mattias Goldmann Fores Katarina Thorstensson Göteborg&Co Andreas Olsen Hotell Kristina Julia Senninger Hållbara Restauranger Kristin Lundén Münchenbryggeriet Cathrine Dehli Nordic Choice Hotels Richard Lindberg One Planet Rating AB Carin Broryd Parks and Resorts Louise Gustafsson Rezidor Hotel Group AB Lotta Boman Sigtunahöjden Hotel & Conference Karin Assarsson Sigtunastiftelsen Maud Ån SITE II Projekt Jan Peter Bergkvist SleepWell AB Anna Hegethorn Smålands Turism AB Tin-Tin Jersild Stiftelsen Rosendals Trädgard Stefan Johansson Strömma Turism & Sjöfart AB Petra Löfås Svenska Mässan & Gothia Towers Sylvia Nylin Svenska Möten Lotta Zacke Uppsala Konsert & Kongress Cecilia Fjellman Visit Värmland Joakim Ritzén Visit Linköping