Låt inte musiken tystna

Vi ser med oro på hur diskussionerna går inför det kommande årets budgetförhandlingar, skriver debattörerna.

25 september 2019 05:00

Studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter har en väldig bredd. När folkbildningen är som bäst bidrar den till att stärka och utveckla demokratin och till att en mångfald av människor kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Den bidrar till att utbildningsklyftor utjämnas och att bildnings- och utbildningsnivån höjs liksom till att intresset för och delaktigheten i kulturlivet kan öka.

I en kartläggning från i våras sammanfattas de tio studieförbundens insatser för det svenska musiklivet. Över hela Sverige erbjuder man replokaler, coachning, instrument, studiotid och kurser för att göra det möjligt för fler att spela musik, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Studieförbundens folkbildning kan med fog kallas basen i svenskt musikliv. Musikmagasinet Gaffa prisade i början av året studieförbundens insatser som ”grunden till det svenska musikundret”.

Vi menar att möjligheten att ta del av och utöva musik och annan skapande verksamhet inte snävt bara främjar ”delaktigheten i kulturlivet”, utan har betydelse för hela det demokrati- och samhällsarbete vi beskrivit inledningsvis.

De tio studieförbunden samlar över 100 000 musikutövare varje år. 14 000 band eller akter är idag anslutna till något studieförbund, och de genomför i sin tur 124 000 spelningar med 8 miljoner besökare årligen i Sverige. Siffrorna är utdrag från rapporten ”Basen i svenskt musikliv”.

De senaste 25 åren har de kommunala anslagen till studieförbunden skurits ner med två tredjedelar, trots att trenden på senare år visar att fler i dag deltar i studiecirklar. Några av de verksamheter inom studieförbunden som drabbas tydligt vid nerskärningar är kulturaktiviteter som musikverksamheten.

I Östergötland har vi under de senaste åren bara sett mindre minskningar av de kommunala eller regionala anslagen. Studieförbundens musikverksamheter har ett bra samarbete med många av länets kommuner. Men vi ser nu med oro på hur diskussionerna går inför det kommande årets budgetförhandlingar.

Studieförbundens kulturprogram lockar fler besökare per år än landets biografer. I Östergötland genomfördes 2018 över 4 500 kulturprogram inom musikområdet, många av dem i samarbete med lokala krafter: föreningar och näringsliv. Programmen genomfördes i alla tretton kommuner i länet. De lockade över 350 000 deltagare.

Närmare 800 band träffas och repar inom studieförbundens ram i länet. Regelbundet erbjuds många av dem spelningar i olika sammanhang där studieförbunden är inblandade

De här siffrorna synliggör studieförbundens betydelse för musiklivet i länet.

Satsningar på folkbildning främjar musiklivet. Det skapar demokratisk bildningskultur. Det inkluderar individer som vill ge sitt bidrag till kulturen. Studieförbunden finns till för alla, men viktigast är vi för socioekonomiskt svagare grupper som inte har råd eller möjlighet att på annat sätt delta i kulturlivet.

Svenskt musikliv kommer påtagligt att försvagas om kommunala nedskärningarna leder till att studieförbund tvingas stänga replokaler, ställa in kurser och dra ner på spelningar och konserter. Utan studieförbundens musikverksamhet blir Östergötland en mycket tystare plats.

Lars Holmgren

Bildningsförbundet Östergötland

Hedvig Solvik

Sensus studieförbund

Johan Rapp

Studieförbundet Bilda

Kenny Lundström

Studieförbundet Vuxenskolan

Mikael Leonardsson

ABF

Patrik Hyberts

Studiefrämjandet

Anders Grentzelius

Marieborgs folkhögskola

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!