Läser i NT 28 februari, att tjänstemännen och socialnämndens ordförande rekommenderar att Attendo får fortsätta att driva LSS-boendet på Trännögatan. Detta trots ett enhälligt beslut i höstas att driften ska gå över i kommunal regi.Bakgrunden är att Attendo fått kraftig kritik såväl från kommunens egen utredning som statens tillsynsmyndighet, IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

De skäl som Boel Holgersson, centerpartistisk ordförande i Socialnämnden, anger för att ompröva beslutet är att beslutet i oktober var otydligt. Bakom detta argument och vad som uppgetts på det förberedande öppna nämndsammanträdet är att man är orolig för att ett kommunalt övertagande skulle kosta ett par miljoner kronor.

Vård och omsorgsföretaget Attendo säger också att man helst ser att vården tas över av kommunen. Man säger från företaget att de anser sitt förtroendekapital förbrukat gentemot de boende och deras föräldrar.

Bakom deras resonemang kan man också ana att de krav som IVO ställer kommer att kosta, inte enbart förtroendekapital utan också högst reella pengakostnader, vilket naturligtvis kommer att försämra företagets resultat.

Omsvängningen bland de förtroendevalda i socialnämnden är anmärkningsvärd, även om det är en ny majoritet som nu styr. Beslutet som togs i höstas skedde enhälligt. Ur socialförvaltningens och tjänstemannaledningens synvinkel kan man möjligen säga att det är rimligt att Attendo får ta kostnader och ansvar för att ställa till rätta de brister som uppkommit.

Det som enligt min mening ändå är helt avgörande är hur de som bor på LSS-boendet och deras anhöriga ser på saken. Om jag är rätt underrättad är föräldrarna till den sköra grupp med psykiskt funktionhindrade som bor på Trännögatan upprörda över missförhållandena. De vill att Attendo ska skiljas från sitt uppdrag. Det borde vara skäl nog för att vidhålla det beslut som togs i oktober.

Socialnämnden tar sitt definitiva beslut i dag, den 5/3. Om nu den borgerliga majoriteten med sin nya ordförande Boel Holgersson i spetsen vidhåller sin ståndpunkt att ompröva det tidigare enhälliga beslutet trots att oppositionen står fast vid det tidigare beslutet, borde man i en splittrad nämnd ta frågan till kommunfullmäktige.

Trännögatan och upphandlingen av LSS-boendet där väcker många principiella frågor:

- Det handlar om vinst i välfärden;

- Det handlar om upphandling är en väg till bättre och mera kostnadseffektiv vård;

- Det handlar om förvaltningsledningens agerande i förhållande till politiska beslut.

Allt detta borde vara skäl för en ordentlig debatt i fullmäktige innan en tidigare enig nämnd körs över av en ny majoritet.