Lägg ner Af

30 mars 2017 04:00

Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur. Det finns massor av lediga jobb. Detta till trots befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och integrationen har slutat fungera. En stor andel av de arbetslösa har mycket svårt att hitta ett arbete, samtidigt som arbetsgivarna har stora rekryteringsproblem. När arbetsgivarna inte kan få tag på lämplig arbetskraft hålls sysselsättningen tillbaka och detta slår mot tillväxten och därmed jobben.

Matchning av arbetskraft mot lediga jobb är oerhört viktigt för att minska dagens stora utanförskap. Matchningen kan dock vara svår att göra på grund av glappet mellan kompetens och lediga jobb. Detta till trots vilar ett stort ansvar på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har länge uppvisat dåliga resultat, trots att man har haft lång tid på sig att komma till rätta med problemen.

För att Sverige ska kunna få den arbetsmarknad som vi behöver måste rekryteringstiderna för dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden kortas och omställningen bli bättre. Vi måste bli bättre på att ta tillvara människors kompetens och ge bättre stöd till dem som behöver så att de får rätt individuella förutsättningar för att hitta ett nytt jobb. Förändringarna som behövs är många och omfattande.

Lägg ner Arbetsförmedlingen. Det offentliga uppdraget behöver renodlas och inriktas på att matcha arbetssökande till arbete och öka anställningsbarheten. Istället för Arbetsförmedlingen behövs en mindre och vassare statlig aktör, som fungerar som ett jobbcenter men behåller myndighetsutövningen samt gör bedömningar av de arbetssökandes behov samt upphandlar och följer upp ett begränsat antal etablerade matchningsaktörer som redan nått goda resultat.

Matchningsaktörer ska ha ett helhetsansvar för de arbetssökande som inte står längst från arbetsmarknaden. Det innebär också att erbjuda kortare arbetsmarknadspolitiska insatser. Med ett begränsat antal matchningsaktörer säkerställs att kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska insatserna har hög kvalitet.

Staten har ett ansvar för de arbetssökande som behöver utbildningsinsatser utanför arbetsmarknadspolitiken, insatser som de kan behöva innan de kan matchas mot arbetsmarknaden. Kommunerna har dock också en viktig del i det arbetet, eftersom många av utbildningsinsatserna finns inom den kommunala sfären.

Det är ett stort steg i rätt riktning att lägga ner Arbetsförmedlingen. Detta är den enda vägen mot att ge de arbetssökande det stöd de faktiskt behöver och vägen mot en fungerande arbetsmarknad. Men det räcker inte. Vi behöver fler jobb, bättre skolor och ökad trygghet. Den bristande integrationen i samhället behöver vi också komma till rätta med samtidigt som det behövs fler vägar och tydligare krav för att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få in en fot.

Arbetsmarknadspolitik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Norlén Riksdagsledamot (M) Östergötland