L, KD och C tar till vänster

Det är anmärkningsvärt att L, KD och C ställer sig bakom en för Vänsterpartiet ideologisk idé som starkt missgynnar företag, skriver Sophia Jarl (M) och Fredrik Björkman (M).

25 januari 2019 05:05

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Norrköping stödjer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i ett förslag som starkt missgynnar företag. Det är givetvis anmärkningsvärt att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige för de tre borgerliga partierna ställer sig bakom en för Vänsterpartiet ideologisk idé som tvingar privata företag att överta personal i samband med att de vinner en upphandling. Vi är djupt oroade över de konsekvenser detta kommer att ge:

1. Förslaget innebär att ett företag som vinner en upphandling måste ta över den personal som arbetat hos den tidigare leverantören eller i kommunen – oavsett om företaget har behov av ny personal för att kunna utföra den vunna upphandlingen. Det kan leda till att privata arbetsgivare tvingas hantera en övertalighet för att det saknas arbetsuppgifter för all personal. Den personal kommunen tvingar företagen att motta kan bli dem som konkurrerar ut personal som företaget redan anställt.

2. Norrköpings kommun har redan problem att få företag att lämna anbud i upphandlingar. Vi anser att det inte är läge att lägga ytterligare pålagor på potentiella leverantörer. Det är viktigt för konkurrens och kvalité att många företag vill lämna anbud. Uteblivna anbud innebär en risk att kommunen tvingas driva verksamhet, som var tänkt att bedrivas av externa utförare, i egen regi. Det må vara en målsättning för V och S men ska vi tolka C:s, L:s och KD:s ställningstagande som att de liksom de båda andra partierna helst vill kommunalisera mer verksamhet?

3. Förslagets signalvärde gentemot företag som idag finns eller tänker etableras sig i Norrköping är knappast positivt. Hur kan man utge sig för att vara ett borgerligt parti och samtidigt driva igenom politik som missgynnar och försvårar för företag? Norrköping behöver fler arbetstillfällen i den privata sektorn för att öka skatteintäkterna till välfärden. Jobben skapas i företagen och därför är detta ställningstagande beklagligt.

Vi lever i en tid där det politiska landskapet förändras; parlamentariska lägen tvingar fram olika koalitioner som kunde tyckas omöjliga för bara ett år sedan. Det är allas ansvar att Sverige och Norrköping kan styras trots nya maktförhållanden. Men det innebär väl ändå inte att de politiska partierna ska vika ned sin ideologiska ryggrad? Det är lätt att kalla sig företagsvänlig men tydligen svårt för dessa partier att välja företagarna framför V:s lockrop.

Vi kommer i alla sammanhang stå upp för att det är företagande som bygger Sverige och Norrköping starkt och att företag ska ha bra och rimliga förutsättningar. Det verkar dock oklart var L, C och KD står i denna fråga – åtminstone vilken attityd de lokala partiorganisationerna egentligen har när det ska fattas beslut som missgynnar förutsättningarna för just företagarna.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd

Fredrik Björkman (M)

oppositionsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa