Kultursatsning

25 januari 2017 04:00

I forskningsrapport efter forskningsrapport kan vi läsa om kulturens välgörande inverkan på oss människor. Ändå rycker man lite på axlarna när kultur och budget ska diskuteras. Vi kanske skulle göra en helomvändning, en synvända.

Vad skulle hända med barn om vi satsade på estetisk verksamhet och kulturyttringar i första hand i skolan, och vävde in det andra lärandet i detta? Det finns skolformer som har arbetat efter liknande koncept och man ser inte braskande rubriker om att deras kunskaper eller förmågor skulle vara dåliga, eller sämre än barns som inte gått i den sortens skolformer.

När en författare kommer till en klass och har skrivarskola med eleverna, skulle det inte vara svenskundervisning på en mycket hög nivå? Samtidigt som det är skapande, kulturutövning. Eller när elever arbetar med filmare i filmprojekt. De skriver manus, de planerar filmen, de pluggar repliker och de filmar, redigerar, klipper och ljudsätter. Tyvärr ser man ibland i debatten att dessa projekt inkräktar på undervisningstiden.

Att själva få lära sig musicera skapar nya nervbanor i hjärnan och ökar förmågan till all annan inlärning. Att få dansa, spela teater och lära sig uttrycka sig i bild av olika slag har också enbart positiva effekter på våra hjärnor. Allt detta visar forskningen.

När nu Socialdemokraterna lyssnat på Miljöpartiet, har regeringen lagt en stor budgetpost för att stärka utbudet av musik med hög kvalitet i hela landet, 259 miljoner kronor. Dessa pengar kommer att gå till musik på olika sätt, både i det lilla formatet och till de stora institutionerna. Utöver detta satsar regeringen 120 miljoner för att stärka hela kultursamverkansmodellen. Man förstärker också våra bibliotek med 156,8 miljoner, vilket är en höjning med 7,8 miljoner från föregående år. Dessutom kommer anslagen till konstnärer höjas med nära 15 miljoner kronor till 395,5 miljoner kronor.

Som grädde på moset kommer nu också en proposition som förespråkar ett kraftigt höjt anslag till kulturskolan, och gymnasieutredningen rekommenderar att estetiska ämnen åter ska bli obligatoriska på gymnasiet. Så skönt att läsa att miljöpartiet gör skillnad i regeringsställning. Vi har förstått vikten av att själv få utöva, men också ha stor tillgång till att konsumera, alla olika former av kultur.

Sett med forskarglasögonen på, är varje femöring av dessa pengar otroligt väl investerade pengar. Det kanske är så här vi ska arbeta för att höja resultaten i Svensk skola. Vi har pratat länge om ”språkbad”, det är dags nu att prata om ”kulturbad”.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!