Krossa inte Spegeln

Spegeln är en ljusglimt, som visar en annan möjlig väg – att med tid och omsorg kan alla klara sig, skriver en rad pedagoger.

13 april 2019 05:00

De senaste veckorna har vi läst att socialnämnden försöker dra sig ur det unika ekonomiska samarbetet kring den fantastiska skola som heter Spegeln.

Spegeln består av personal med olika yrkesbakgrund, lärare, behandlingsassistenter, socionomer med flera som samarbetar för att möta varje elevs behov och därmed få alla elever att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Tack vare den höga personaltätheten är det möjligt att hitta lösningar för både grupp och individ.

Tid och människor är underskattade enheter i Norrköpings kommuns skolor. Många pedagoger jobbar med uppdrag som vi på många skolor inte kan klara eftersom vi är för få och svårigheterna för stora.

Många av oss som jobbar i skolvärlden ser dagligen hur barn far illa, i våra skolor. Så många pedagoger gör ett fantastiskt jobb, men räcker inte till. Vi lever med barnens lidande och vi lider av maktlösheten, av att se, men inte räcka till. När ska vi alla få chansen att leva upp till de fina orden i Norrköpings kommuns värdegrund, och i skollagen?

Varje år slås en andel av barnen ner som bowlingkäglor, år efter år. Ska det vara så? Hur mycket får ett barns liv kosta i Norrköpings kommun? Får ni aldrig nog av besparingar? Det har i alla fall vi fått.

Spegeln är en ljusglimt, som visar en annan möjlig väg – att med tid och omsorg kan alla klara sig. Spegeln lyckas där grundskolan misslyckats. Eleverna på Spegeln är lika fantastiska människor som de som överlevde grundskolan med slutbetyg. De är värda upprättelse och möjligheter i livet. Skollagen, kapitel 1 paragraf 4, säger att de har samma rättigheter. Men då måste också skolan ta på allvar att alla inte kan gå en likadan väg genom den. För att se vilka behov ungdomarna har behövs personal som har verktyg, lokaler och tid att faktiskt möta, lära känna och arbeta med olikheterna.

Spegeln är en sådan plats. En plats där kommunen har möjlighet att rätta till sina misstag. Ett engagerat team med tid och möjlighet att ge ungdomarna en trygg plats att bygga upp sig själva.

Men istället för att vara stolta och skydda den väljer ni att lägga ner en genomtänkt och fungerande skolverksamhet, som ger människor chansen att komma tillbaka till ett samhälle där alla har en plats. Att på detta sätt slå på dem som redan har det svårt är så fel av Norrköpings kommun. Människor behöver tid, en trygg plats och andra människor! Det finns, fortfarande, på Spegeln. Rädda den platsen! Låt den finnas och vara ett gott exempel på att vi fortfarande är ett mänskligt samhälle.

Som pedagoger jobbar vi ständigt med gränssättning, och någonstans måste vi dra en gräns. Den drar vi här och nu. Stopp. Det räcker nu. Vi jobbar för att fostra våra unga till demokratiska, empatiska och ansvarskännande individer, som tar hand om varandra. Som pedagoger är det viktigt att vi föregår med gott exempel. Så vi ger Spegelns personal och elever vårt helhjärtade stöd, och uttrycker vårt kraftfullaste nej till att lägga ner en unik och välfungerande skolverksamhet. Rädda Spegeln!

Puck Samuelsson, lärare, Jesper Lundby, fritidsledare, Anette Franzén, lärare, Viktor Hedman, barnskötare, Ylva Lindqvist, specialpedagog, Annelie Kuylenstierna, verksamhetsledare, lärare, Totte Kylensjö, lärare, Magnus Könemann, lärare, Emma Öster, fritidspedagog, Gabriella Hansson, lärare, Nils Höjer, förskollärare, Patrik Lindgren, specialpedagog, Katarina Palmgren, fritidspedagog

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!