Svenska nationaldagen är en dag som kan användas för att reflektera över vad vi vill att Sverige ska stå för. Jag är givetvis ödmjuk inför att det kan finnas lika många bilder av Sverige som det finns invånare. Samtidigt byggs vår gemenskap upp av att vi är ense om vissa grundläggande fundament.

Låt mig påminna om att nationaldagar generellt och för många länder handlar om att lyfta fram landets särart och frihet. Så ser jag även på vår svenska nationaldag. Men för att Sverige ska fortsätta vara ett land som jag kan känna stolthet över krävs både mod och ansvarstagande när det vi säger oss värna, allra mest, utmanas. Det här är, för mig, två viktiga grundvalar för framtidens Sverige:

1. Ett samhälle som ställer krav på försörjning

Allt det många av oss tar för givet i samhället bygger på att alla bidrar efter bästa förmåga. Generationers hårda arbete är det som byggt upp det välstånd Sverige idag har och det är endast fortsatt arbete som kan försäkra oss om gemensam trygghet för kommande generationer. Med det sagt; de människor som av olika skäl söker sig till Sverige ska från första början mötas av samma krav och förväntningar på att de ska bidra till vårt samhälle. Inställningen måste vara att var och en har ett ansvar för att vara anställningsbar. Det kan inte vara accepterat att år efter år nyttja välfärdsystemen utan att mötas av relevanta krav. Mina meningsmotståndare har velat kalla mig kall då jag påpekat detta men de alltid blivit svaret skyldiga till hur de vill hantera de konsekvenser som ett kravlöst samhälle får.

2. Ett samhälle som respekterar allas frihet

Sverige är ett fritt land. De flesta känner stor frihet att själva kunna välja och forma sitt liv. Men med egen frihet kommer också krav på att inte begränsa någon annans frihet. Tyvärr ser vi en samhällsutveckling där religion och gamla traditioner hindrar människor från att leva fritt. Arrangerade äktenskap, förvägran att själv få välja utbildning eller förbud att träffa vänner eller den man älskar är exempel på handlingar där frihet begränsas. Sådana värderingar kan aldrig tolereras eller rättfärdigas i ett öppet samhälle som Sverige. Kan man inte följa svenska lagar och rätta sig efter svenska värderingar kan man inte bli en del av det svenska samhället.

Om alla etablerade partier skulle kunna samlas runt dessa två punkter tror jag att de klyftor som uppstår mellan människor när verkligheter blir alltför olika skulle kunna minska. Jag inser att diskussionen inte är enkel. Den kräver att fler vågar prata om de problem som leder till en polarisering av samhället. Samtidigt måste ogrundade anklagelser som antyder om främlingsfientlighet i samma diskussioner få ett slut.

Sverige blev inte vad det är för att tidigare generationer blundade för problem. Vi är givetvis många som vill att Sverige ska vara ett öppet land men vi är också många som vill stå upp för de fundament jag skrivit om. Detta går att kombinera men det kräver en respektfull diskussion och beslutfattare som vågar gå från ord till handling.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun