Kraftverk som kan rivas

20 september 2016 04:00

I Sverige och i Östergötland finns väldigt mycket vatten, och även om det just i dag råder vattenbrist och sänkta grundvattennivåer är landet ändå förhållandevis väl bevattnat. I alla tider har detta vatten använts på många olika sätt, bland annat till kraftförsörjning.

Väldigt många av våra vattendrag har små eller stora kraftverk i sig och de allra flesta av dem är byggda i en tid då man inte tänkte på att växt- och djurliv blev lidande.

Östergötlands vattenmiljöer är hem för många hotade arter som ål, öring, flodpärlmusslor, utter och kungsfiskare. Det är hög tid att vi nu återställer den natur våra förfäder i sin okunnighet förstört så att dessa arter har en möjlighet att återhämta sig.

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Energimyndigheten i den så kallade Nationella vattenkraftstrategin vägt elproduktion mot biologiska värden för att se om det alltid är ekonomiskt försvarbart att ha dessa småskaliga vattenkraftverk i drift, och deras resultat är att de 1 000 minsta kraftverken producerar 0,25 procent av all el i Sverige. Det skulle med andra ord knappt märkas om man rev dem.

I Östergötland finns det gott om riktigt småskaliga kraftverk, vars bidrag till elförsörjningen är så liten att den är försumbar. Många av dessa kommer sannolikt inte att få nya tillstånd vid prövning, eftersom det i domstolarna kommer att visa sig att skadan på naturmiljöerna är så stor att de inte kan tillåtas när man gör avvägningen mellan miljö- och samhällsintressen.

I länet finns det dessutom ett tiotal vattenkraftverk och hundratals dammar som helt saknar tillstånd att bedriva sin verksamhet. Det måste omedelbart åtgärdas.

Landets 208 största kraftverk, med en elproduktion på över 10 MW, producerar ensamma 94 procent av vattenkraftselen. Dessa stora kraftverk är skyddsvärda i ett elproduktionsperspektiv, och av dessa 208 finns 4 st i Motala Ström.

Att riva resten av kraftverken skulle alltså inte nämnvärt påverka energiförsörjningen, men det skulle göra enorm skillnad för det biologiska livet i vattnet. I en liten å kan det finnas hundratals arter och tusentals djur per kvadratmeter. Strömmande vatten är de mest värdefulla miljöerna och det är just i dessa som dammar har byggts. Låt oss tillsammans se till att vi rättar till de fel som gjorts.

Natur & Kultur

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!