Kraftfulla åtgärder mot mjölkkrisen

21 juli 2016 04:00

Länets och landets mjölkbönder är i en dramatisk allvarlig situation. Regeringen är tyvärr mycket passiv. Därför agerar nu Östgötacenterns styrelse genom att ta fram konkreta mål och åtgärder som bör genomföras snarast och som bör prägla den kommande, tyvärr ständigt försenade, livsmedelsstrategin. Vi kommer att föra fram detta av all kraft inom Centerpartiet och i länet.

Vi har diskuterat med mjölkbönder i Östergötland och med företrädare för LRF och Arla. Vi är överens om lägets allvar och att skyndsamma åtgärder snarast måste genomföras i den riktning som Centerpartiet och näringen driver, och som den konkurrenskraftsutredare som Eskil Erlandsson tillsatte har föreslagit.

Tydliga mål måste uppsättas att livsmedelsproduktionen ska öka rejält, i ett första steg med 60 procent, och att mjölkproduktionen måste ges extra stöttning i dagens krisläge. 80 procent av matinköpen i offentlig sektor ska vara ursprungsmärkt svenskt, vilket Östergötlands utmärkta färska regionala livsmedelsstrategi slagit fast.

Fördyrande regelverk och högt kostnadsläge måste angripas genom fortsatt intensivt förenklingsarbete, minskad byråkrati och sänkta skatter och avgifter i EU-riktning eller mer.

Jordbrukets dieselskatt måste sänkas till EUs medel- eller lägsta nivå vilket skulle minska jordbrukets kostnader med halv till en miljard kronor. Landsbygdsprogrammet måste behållas och en miljöersättning bör införas på ca 1000 kr per ko.

Jordbruket bör liksom skogsnäringen ges förtroendet att när lagregler anpassas istället bygga in branschkrav som ger mervärden som kan tas ut på marknaden med en fortsatt god miljö- och djurskyddsnivå.

Det behövs en bred nationell kampanj för att stötta svensk miljövänlig mjölkproduktion genom att rekommendera medborgarna/konsumenterna att prioritera mjölk, ost och fil som är producerad i Sverige under goda miljö- och djurskyddsbetingelser. Inget torde så stödja Sveriges mjölkbönder som att konsumenter och kommuner med flera prioriterar ursprungsmärkt svensk ost, fil och andra mjölkprodukter!

Sverige bör använda den möjlighet till nationellt stöd som finns eller kommer att öppnas. Mer av landsbygdsprogrammet bör användas för riktade miljöersättningar till mjölkgårdarna.

Regeringen har pratat sedan valet 2014 men mycket lite har hänt. Medan gräset växer dör kon. Vi kräver att dessa åtgärder genomförs snarast!

Jordbrukspolitik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Jonsson (C) Distriktsordförande Göran Gunnarsson (C) Regionråd Staffan Danielsson (C) Riksdagsledamot Samtliga styrelsen för Centerpartiet i Östergötland