Kommunen kan inte förbjuda böneutrop

Böneutrop och begränsningar i att sprida religiös propaganda är ingenting som en kommun kan eller får hantera, skriver Sophia Jarl (M).

30 september 2019 05:00

Det är viktigt att människors vardagsmiljö är fri från religiösa inslag som kan uppfattas negativt. Därför hör inte böneutrop från minareter hemma i ett sekulariserat land som Sverige. Alla som bor i Norrköping ska kunna känna att detta är en fredlig stad där konflikter man flytt från inte tillåts fortsätta. Men Sverigedemokraternas förslag till kommunfullmäktige att kommunens allmänna ordningsstadga ska reglera eventuella böneutrop strider mot nationella och europeiska lagar.

Religionsfrihet var till stor del en icke-fråga så länge vi hade en kristen statskyrka och Sveriges befolkning var relativt homogen i fråga om religionstillhörighet. Stora flyktingvågor har däremot lett fram till att vi tvingas ta ställning till nya samhällsproblem där religion ofta används som förevändning för påtryckningar mot människor. Vårt sekulära och relativt jämställda samhälle utmanas exempelvis när islamistiska moralpoliser utövar påtryckning så att flickor och kvinnor könsstympas, påtvingar små flickor slöja i religionens namn eller vill sprida religiös och kulturell propaganda genom utrop i vår vardagliga gatubild.

Norrköpings förtroendevalda har under lång tid gemensamt varit ense om att avsätta resurser för att om möjligt kunna förebygga att flickor könsstympas. När det kommer till kvinnors och flickors rätt att kunna röra sig fritt utan slöja, niqab eller burka har jag själv varit väldigt tydlig. Jag har exempelvis velat utreda om kommunen kan upprätta lokala regler så att små barn inte sexualiseras genom att införa förbud mot slöja i våra kommunala förskolor och skolor. Frågan om att sprida religiös propaganda genom att ropa ut den i gatubilden har nu aktualiserats i samband med byggnationen av en moské i Norrköping.

När det kommer till moskén i Ektorp markerade vi tydligt att vi var emot en tillhörande minaret. Det kan vara rimligt att olika religiösa samfund får möjlighet att bygga samlingslokaler men vi ansåg samtidigt att byggnation av en minaret var att slå in på fel väg. Vi var emot minareten eftersom själva funktionen med en sådan är att kunna genomföra böneutrop.

Kommunfullmäktige ska idag behandla en motion från Sverigedemokraterna som föreslår att just fullmäktigeförsamlingen förbjuder böneutrop. Det kan, vid första anblicken, tyckas som en bra lösning till ett problem som många av oss ser. Men förslaget är i dagsläget olagligt. Böneutrop och begränsningar i att sprida religiös propaganda är ingenting som en kommun kan eller får hantera. Det är en fråga som hör hemma hos polismyndigheten och förslag till lagändringar kan endast hanteras av riksdagen och i en förlängning europaparlamentet.

De partier som tänker stödja förslaget blir svaret skyldiga; hur har de egentligen tänkt verkställa ett förslag som andra myndigheter beslutar över? Oavsett hur gärna vi vill se en gatubild fri från böneutrop kan inte en kommun agera varken i strid mot Sveriges grundlagar eller Europakonventionen.

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköpings kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!