Kampen är inte över

När reaktionära krafter och extremister växlar upp, måste också vi växla upp, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av helgens Prideparader i Östergötland.

31 augusti 2019 05:00

Sverige ska vara ett land där alla kan känna stolthet över sin identitet. Hot och våld som drabbar hbtq-personer är inte bara hatbrott, det är brott mot allt Sverige står för, inte minst frihet.

I helgen håller Finspång och Motala Prideparad. Vi liberaler medverkar för att fira de segrar som uppnåtts och för att uppmärksamma dagens hot mot hbtq-personer.

Friheten att älska vem man vill är en djupt rotad rättighet i Sverige. Det har inte skett av sig självt, utan genom envist arbete från hbtq-rörelsen och de politiska krafter som har drivit på för reformer. Steg för steg har lagen förändrats så att friheten ska inkludera också hbtq-personer.

I år är det 75 år sedan den liberala justitieministern Thorwald Bergquist lade fram propositionen som avkriminaliserade homosexualitet. Det är 40 år sedan Barbro Westerholm genomdrev att sjukdomsstämpeln på homosexualitet skulle tas bort, 25 år sedan det dåvarande Folkpartiet drev fram partnerskapslagen och tio år sedan äktenskapslagen blev könsneutral.

Varje generation har mött hårt motstånd. Idag möter vi helt nya utmaningar. När reaktionära krafter och extremister växlar upp, måste också vi växla upp. De friheter och lagstadgade rättigheter som har uppnåtts på pappret måste också säkerställas i vardagen för hbtq-personer. Det kräver en rad liberala reformer:

1. Sverige behöver en ny bredare nationell hbtq-strategi utifrån problembilden, framsteg, ny kunskap och som kartlägger hedersrelaterat våld och förtryck bland hbtq-personer. Den behöver åtföljas av konkreta insatser.

2. Marginalisering och ohälsa är det mänskliga priset för att leva med förtryck och fördomar. Därför är det viktigt att folkhälsoarbetet, skolhälsovården och hälso- och sjukvården i stort beaktar hbtq-frågorna i sitt arbete.

3. Det är självklart att inga offentliga medel ska betalas ut till föreningar, församlingar eller organisationer som bidrar till förföljelse eller förtryck av hbtq-personer eller motverkar andra grundläggande demokratiska värderingar.

4. För att hbtq-personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga anser vi att det behövs ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg och andra välfärdstjänster.

5. Bland de som har kommit till vårt land finns det individer som har kommit från länder där förföljelse och diskriminering av hbtq-personer är sanktionerat av staten. Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges så snabbt som möjligt vid ankomst till Sverige. Detta är också, tack vare Liberalerna, en del av januariavtalet. Frågor om hbtq-personers rättigheter tas upp liksom andra centrala frågor för ett jämställt samhälle.

6. Vi måste komma tillrätta med radikaliseringen som pågår runt om i våra städer. Det handlar om förebyggande sociala insatser i skolor för att förhindra rekrytering och ökade möjligheter för polisen. Att Sverige har parallella samhällen, där unga inte får möjlighet att utvecklas och bestämma över sitt eget liv är helt oacceptabelt.

Problem som drabbar hbtq-personer kan av vissa tyckas perifera. Det är precis tvärtom. Vårt svar är att detta handlar om oss alla. Varje attack på en hbtq-person är en attack mot oss övriga. Låt oss fortsätta kampen för att Sverige ska vara möjligheternas land för alla vid Prideparaden i Finspång och Motala den här helgen.

Juno Blom

partisekreterare L

Kjell Fransson

ordförande i Motala L

Mikael Wallin

gruppledare Finspång L

Alexander Höglund

regionråd L

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!