Inför fler kommunapotekare

9 maj 2018 04:00

Olämplig läkemedelsbehandling har länge varit ett allvarligt problem. Man räknar med att upp till 30 procent av akuta inläggningar av äldre orsakas av läkemedelsbiverkningar. Av dem bedöms cirka 60 procent vara möjliga att förebygga.

Den statistik vi har över läkemedelsanvändning visar att mer än var tionde äldre person använder tio läkemedel eller fler vilket visat sig innebära betydande risker för riskfylld behandling.

En lovande satsning som prövats i Norrbotten och Jönköping och pågår i Linköping är anställningen av kommunapotekare med uppgift att förbättra läkemedelsanvändning bland äldre. Ett viktigt skäl bakom satsningarna är att läkemedelsbehandling är en kommunal angelägenhet, inte bara ett ansvar för sjukvården. I Linköpings kommun finns också ett samverkansavtal med enheten för klinisk farmakologi vid Linköpings universitetssjukhus vilket möjliggör viss forskning.

Kommunapotekarna har finansierats tillsammans av kommun och landsting, med uppgift att genomföra läkemedelsgenomgångar och upparbeta rutiner för dessa. En viktig insats är kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal om vad man ska tänka på vid läkemedelsbehandling av äldre och att vara observant på biverkningar. Till detta kommer att vara specialiststöd i läkemedelsfrågor.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, drar slutsatsen att läkemedelskostnaderna kan minska genom mindre polyfarmaci, användningen av många läkemedel samtidigt, och användning av färre olämpliga läkemedel. Tid kan frigöras för läkare och sjuksköterskor genom förbättrad läkemedelshantering och avlastning av vissa arbetsuppgifter. Kostnaderna för fallolyckor och för akutsjukvård för läkemedelsrelaterade problem kan minska. Och för anhöriga till dem som drabbas kan bördan minska och viktigast - en minskning av läkemedelsrelaterade problem höjer livskvaliteten för patienterna.

Vår slutsats av erfarenheterna från de här projekten är att fler kommuner borde pröva införande av kommunapotekare.

Läkemedelsanvändning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Monika Broman Ordförande Beredningen för primärvård, Region Östergötland Anna Starbrink Landstingsråd Stockholm, nationell talesperson sjukvårdsfrågor Liberalerna Barbro Westerholm Riksdagsledamot och ordförande i Nätverket Liberala Seniorer