Idrotten behöver minska sin miljöpåverkan

Det finns enormt mycket mer att göra inom idrottsrörelsen för att vi ska få ett hållbart samhälle, skriver Mia Sköld (MP).

25 mars 2020 05:00

Idrottsrörelsen är en fantastisk folkrörelse som samlar miljontals människor kring fina, demokratiska och gemenskapsskapande verksamheter varje dag. Det stora antal barn och unga som varje dag utövar någon idrott är enormt. Det stora antal föräldrar som varje dag står vid sidan om planer, ridbanor och crossdepåer är imponerande. Det stora antal människor som ideellt viger sina liv åt materialförvaltning, träning och underhåll är fantastisk. Allt detta är så himla bra.

Men, idrotten har en baksida. Den är inte speciellt miljömässigt hållbar. Alla dessa människor som varje dag utövar eller bidrar på olika sätt måste transportera sig till den plats där detta fina ska ske, och väldigt ofta sker det med bil. En förstudie till ett forskningsprojekt om idrottens miljöpåverkan visar att bilåkandet i samband med idrott och sport skulle kunna utgöra den största andelen bilresor i Sverige.

Man går en härlig, uppfriskande golfrunda i vacker miljö, men man har tagit bilen dit. Sedan finns det ju de som faktiskt inte ens går runt banan. Barnen kommer hem efter träningen med rosor på kinderna, men de har blivit skjutsade i bil fram och tillbaka.

Miljöproblemen stannar tyvärr inte vid bilkörande. Det finns enormt mycket mer att göra inom idrottsrörelsen för att vi ska få ett hållbart samhälle. 

Det går åt en hel del energi i våra anläggningar, allt från belysning i stall och hallar, varmvatten för duschning, snökanoner till backar och spår, uppvärmning av bassänger till simträning, konstfrusna isbanor till ishockey, isdans och bandy. Här finns massor att spara. Beräkningar visar att en ny modern snökanon är tre gånger så energieffektiv som en gammal, det sparar inte bara energi att byta ut utrustningen, det sparar också massor med pengar.

Vi har här världens bästa folkrörelse, med fantastiska möjligheter att utbilda barn, ungdomar, föräldrar, ledare och andra nyckelpersoner. Det finns i idrottsrörelsens gener att det är utbildning det är fråga om. Varje träningspass skulle lätt kunna innehålla ett hållbarhetspass också. 

Det skulle gå att nå varje medlem varje vecka med budskap om hur man kan bedriva sin sport på ett hållbart sätt. Det går att berätta om vikten att ha miljövänliga material i sina träningskläder. Om vikten att borsta av sig granulat och konstgräs innan man lämnar planen för att inte bidra till spridning till våra vattendrag. Om vikten att använda skidvalla som inte innehåller farliga kemikalier.

Det finns också möjligheter att vi i våra anläggningar kan bygga in ett mer hållbart synsätt.

Om man har rörelsesensorer som tänder och släcker miljövänlig belysning kan man spara nästan 80 procent energi. Måste inomhusanläggningar ha mörka golv? Ljusa golv skulle kunna leda till att inte så mycket belysning behövs. Handhållna duschhandtag leder till 40 procent mindre varmvattenförbrukning än fasta takduschar osv, osv.

Alla människor som deltar i idrott och sport behöver verkligen vara med i den stora omställningen till ett hållbart liv, och alla dessa människor behöver få kunskap, och hjälpa till att sprida den. Då skulle vi verkligen kunna få en folkrörelse också för det hållbara livet.

Mia Sköld (MP)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial

Ämnen du kan följa