I år är det ett jubileumsår för alla som är engagerade i hbtq-frågor. Det är 50 år sedan kravallerna vid Stonewall Inn i New York som blev startpunkten för den moderna hbtq-rörelsen och den globala Pride-rörelsen. Det är 40 år sedan Socialstyrelsen i Sverige avskaffade sjukdomsstämpeln på att vara homosexuell.

För Öppna Moderater är det också jubileum. Det är 40 år sedan Gaymoderaterna startade som en av de första partipolitiska föreningarna för hbtq-personer i Sverige.

Det har runnit mycket vatten under broarna under åren. Det har tagits stora steg framåt för hbtq-personers rättigheter och möjligheter att leva fria liv. Men det är inte tid att luta sig tillbaka. I firandet av årets olika jubileer ska vi inte glömma att hela tiden lyfta blicken och se framåt. Det finns mer att göra i Sverige, i resten av Europa och i världen.

Öppna Moderater och Moderaterna är en garant för frihet för människan och ett EU som håller ihop och prioriterar de viktiga frågorna. En framtid där hoppet och tron på det Europa som Moderaterna och Öppna Moderater jobbar för ska vara starkt. Vi ser att vi behöver vara ödmjuka och självkritiska, men för den skull inte tappa tron till vikten av det fredsbevarande projekt som EU är.

Utmaningarna vi ser i Sverige, Europa och i världen måste vi hitta relevanta och trovärdiga lösningar på. Vi behöver se till att familjepolitiken i Sverige ger samkönade samma rättigheter som olikkönade par. Vi måste säkra att den fria rörligheten inom EU gäller alla och vi måste vara en kraftig röst internationellt för att hbtq-personers rättigheter är mänskliga rättigheter i alla lägen och på alla arenor.

Hbtq-rörelsen och alla vänner och allierade har inte råd att luta sig tillbaka eller stanna. Vi måste fortsätta framåt för att varje människa ska kunna leva i trygghet och frihet oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet vart än i världen vi befinner oss.

Det är därför Öppna Moderater och Moderaterna spelar en viktig roll, en roll där vi kan påverka politiken i Östergötland, i Europa och i världen.

Lukas Sveilis

distriktsordförande Öppna Moderater Östergötland

Kim Nilsson

förbundsordförande Öppna Moderater