Har S olika måttstockar?

Är det rimligt att Lars Stjernkvist mäts mot en helt annan måttstock än de chefer som han varit så tydlig med skulle lämna sina uppdrag, skriver Sophia Jarl (M).

26 augusti 2019 05:00

Norrköping har upplevt ett antal incidenter i kommunen under den tid Lars Stjernkvist (S) har varit kommunstyrelsens ordförande och jag oppositionsråd. Vi har haft en vd för ett kommunalt bolag som kört rattonykter och samma bolag, Upplev Norrköping, hamnade i rejält blåsväder 2018. Det slutade med att vd gick under jorden, styrelsen avgick, bolaget lades ned och den totala förlusten för kommunen blev sjutton miljoner kronor.

IT-enheten bröt mot Lagen om offentlig upphandling under många år och det slutade, 2017, med en uppsagd chef och polisanmälan. Hur stor förlusten blev, för kommunens skattebetalare, kommer vi aldrig att få veta.

Nu har IT-avdelningen bytt namn till digitaliseringsenheten och problematiken fortsätter. Förra veckan meddelade Stjernkvist att digitaliseringsdirektören gjort regelvidriga affärer. Affärer som det redan nu står klart har åsamkat ekonomisk skada för minst trettio miljoner. Utredningar pågår och det kan bli aktuellt med en polisanmälan. Direktören valde att säga upp sig själv. Något som samtliga partiers gruppledare ansåg var en bättre lösning än att kommunen fick hantera en uppsägning som kunde blivit kostsam.

Fortsatta efterforskningar visar nu att även Stjernkvists eget agerande bör granskas. Han tycks inte ha efterlevt kommunallagen på ett flertal punkter. I mars fattade Stjernkvist ett eget beslut om att ge digitaliseringsdirektören tillåtelse att ytterligare teckna avtal till ett värde av femton miljoner kronor. Eget för att Stjernkvist aldrig, varken muntligt eller skriftligt, delgav oss i kommunstyrelsen att han signerat denna uppgörelse med digitaliseringsdirektören. Han anmälde inte ens ärendet, till en början, i kommunens diariesystem. Inga medborgare eller andra politiker kunde därmed hitta uppgörelsen.

Kommunallagen är tydlig; alla beslut som Stjernkvist fattar på egen hand ska hanteras på kommande kommunstyrelsemöte och alla handlingar som upprättas i en kommun ska diarieföras skyndsamt. Kommunstyrelsen har träffats åtta gånger sedan denna händelse men ärendet har fortfarande inte kunnat behandlas av kommunstyrelsen. Detta är glasklara fakta som inte går att bortförklara.

Under tiden Stjernkvist varit kommunstyrelsens ordförande har, bara enligt de beräkningar alla kan göra av siffrorna ovan, kommunens skattebetalare förlorat närmare 50 miljoner. Det motsvarar minst hundra undersköterskor, under ett år, inom exempelvis hemtjänsten.

Tidigare har konsekvensen för slarv, överträdelser av befogenheter eller lagbrott varit att inblandade chefer lämnat sina uppdrag självmant eller på kommunens begäran. Det har jag, andra förtroendevalda och säkert många medborgare ansett vara korrekt. Så jag undrar – är det rimligt att Stjernkvist mäts mot en helt annan måttstock än de chefer som han varit så tydlig med skulle lämna sina uppdrag? Kommer de, vars förtroende Stjernkvists makt vilar på, göra en annan bedömning av Stjernkvist agerande i detta läge? Eller är det så att socialdemokrater bara tycker man ska ta ansvar när ansvarstagande innebär att någon annan tappar makt?

Sophia Jarl (M)

oppositionsråd Norrköping kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!