Framtidens energi

16 april 2016 04:00

Verkligheten är att fossilkraft är avsevärt billigare än vindkraft, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt Landskapsskydd (NT 12/4). Om fossilkraftens stora utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och kvicksilver inte kostade något skulle de ha rätt.

I Paris enades världens länder om att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att klara utmaningen krävs åtgärder i alla delar av samhället, bland annat omfattande investeringar i förnybar energi. Klimathotet är globalt och Sveriges energipolitik kan inte utformas med nationella förtecken. Vi har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Vi kan producera vind-, vatten- och biokraft till lägre kostnad än i andra länder. El kan bli vår nästa stora exportframgång och ge betydande samhällsekonomiska fördelar för Sverige. På EU-nivå finns enorma besparingar i att bygga ihop elnäten mellan länderna och låta den förnybara elen produceras där förutsättningarna är bäst.

Export av svensk el gör redan klimatnytta. De tolv senaste månaderna har vi nettoexporterat 22 terawattimmar el, i huvudsak till Finland, Polen och Tyskland. Om denna export har ersatt kolkraft har koldioxidutsläppen från sådana produktionsanläggningar minskat med 20 miljoner ton. Det är lika mycket som utsläppen från åtta miljoner personbilar – nästan dubbelt så många som är i trafik i Sverige.

De samhällsekonomiska kostnaderna för klimatförändringarna är cirka en krona per kilo koldioxid samtidigt som kolkraftverken i dag bara betalar 5 öre per kilo koldioxidutsläpp. Det betyder att fossilkraften subventioneras med cirka tusen miljarder kronor årligen, bara inom EU.

Sverige ingår i EU och det är viktigt att regeringen och våra EU-parlamentariker gör allt de kan för att fossilkraften ska betala för sig. I avvaktan på att de får framgång får vi i Sverige se till att med egna medel hålla upp farten i omställningen till förnybar energi. Omställningen är avgörande för klimatet och därmed samhällsekonomiskt lönsam.

Replik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tomas Hallberg Svensk Vindenergi