Framtiden för Ostlänken

Moderaterna vill att Ostlänken fortsätter byggas som planerat men säger nej till höghastighetståg, skriver debattörerna.

8 juli 2019 05:00

Sverige och Norrköping står inför stora utmaningar. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar samtidigt som välfärden kräver omfattande resurstillskott för att upprätthålla den kvalitet vi alla förväntar oss. Detta innebär svåra politiska prioriteringar på alla nivåer. Kommuner och stat behöver vara överens om vad som är viktigaste och vi kommer även fortsättningsvis stå upp för välfärd före begränsade reformer som inte leder till fler i arbete. Vi kommer också fortsätta stå bakom breda järnvägssatsningar framför höghastighetsjärnväg som inte är samhällsekonomiska försvarbara.

Den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson har vid ett antal tillfällen hävdat att den svenska välfärden måste tillföras närmare 100 miljarder kronor de kommande åren. Norrköping är en av de kommuner som ska klara av kostsamma investeringar i exempelvis nya äldreboenden, skolor och göra andra samhällsnyttiga investeringar. Samtidigt ökar utgifterna för att driva kommunens verksamheter radikalt. Parallellt med detta ska både staten och kommunen genomföra en upprustning och utbyggnad av järnvägssystemet för att öka punktligheten och förbättra möjligheterna till arbetspendling. Här ingår Ostlänken.

Vi säger ja till satsningar som ger samhällsekonomisk nytta och leder till mer hållbara transporter. Det innebär att bland annat Ostlänken ska kunna byggas trots de ökade behoven i välfärden. Nationella infrastruktursatsningar kräver långsiktighet och beslutsamhet. Tyvärr tycks regeringen Löfvén sakna den beslutsamhet som krävs för att göra dessa helt nödvändiga politiska ställningstaganden.

Trafikverket planerar idag för den linje för sträckan Linköping till Stockholm som moderaterna står bakom. Norrköping har under många år bedrivit ett omfattande påverkansarbete för detta och idag är hela kommunens tillväxt baserad på att nuvarande plan blir verklighet. Det handlar både om stadsutbyggnad och inte minst utvecklingen av arbetsmarknaden. Moderaternas besked är alltså väldigt välkommet ställningstagande för exempelvis Norrköpings fortsatta arbete. Det blir tydligt att statens investeringar ska göras på ett sådant sätt att det gynnar den regionala arbetsmarknaden. Däremot är det högst oklart vad regeringen tillsammans med (C) och (L) avser i sitt 73-punktsprogram när deras avsiktsförklaringar istället handlar om höghastighet. Detta sänder dubbla signaler som riskerar att försena projektet och skapar oro bland de kommuner som berörs och bland investerare längs sträckningen.

Vi vill att Ostlänken byggs som den nu är planerad. Samtidig har vi ett ansvar att klara kraven inom välfärden. Vi talar redan nu om hur vi väljer att prioritera. Vi säger nej till höghastighetståg och ja till bland annat Ostlänken – och väntar nu på de andra partiernas besked.

Sophia Jarl, gruppledare Norrköping

Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson

Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson

Fredrik Björkman, vice gruppledare Norrköping

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!