Den 14 maj kommer Försvarsberedningen presentera hur försvaret ska se ut under perioden 2021–2025. Budgivningen har varit intensiv. Beredningen som söker en kompromiss har talat om en gradvis upptrappning till 1,5 procent av BNP 2025. Det låter inte så farligt med 1,5 procent, men det innebär en ökning med ungefär 30 miljarder. Varje år. Det räcker till sjukvården i Östergötland. Under 30 månader.

En oroligare omvärld, pågående upprustning runt Östersjön, ryska kränkningar av luftrummet, Rysslands annektering av Krim och aggressioner i östra Ukraina tillhör motiveringarna. Samtidigt konstateras i regeringens säkerhetsstrategi att ett militärt angrepp riktat mot Sverige ”är fortsatt osannolikt”. Även om Försvarsberedningen säger att det ”inte kan uteslutas” är det ändå inte troligt.

Försvarets behov ska ställas mot andra behov. Sjukvården som genom ny teknik och nya läkemedel kan rädda fler liv. Civil krisberedskap för att möta klimatförändringarna. LSS-en behöver stärkas. De lägsta pensionerna höjas. Med allt fler äldre är äldreomsorgen i behov av mer resurser. Alltför många unga klarar inte gymnasiet. Behoven är stora. Ska försvaret gå före?

Försvarets behov ska ställas mot vilka resurser som finns att tillgå. Även om behoven är angelägna är reformutrymmet begränsat. Behöver vi fler Jas-plan? Behöver vi fördubbla antalet värnpliktiga? Behöver vi fördubbla antalet soldater? Kommer de göra verklig skillnad? Samtidigt ska vi komma ihåg att det militära försvaret är en del av verktygslådan. Den ökade oron behöver också mötas genom civila och förebyggande åtgärder.

Jag är djupt bekymrad över utvecklingen i Ryssland, över det allt mer auktoritära styret, den svåra situationen för hbtq-personer och aggressionerna i närområdet. Det gör behovet av dialog större, för när dialogen tystnar ökar misstänksamheten. Dialogen ska också omfatta civilsamhället. På lång sikt är det handel och ömsesidigt utbyte som skapar fred.

Istället för budgivning behöver vi en rimlig försvarsbudget där behoven ställs mot tillgängliga resurser i konkurrens med andra angelägna områden.

Klas Corbelius

förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet

ansvarig fred och nedrustning