Förbud ger inga nya bostäder

Samhällsbyggnadspolitik kan inte ha som mål att hindra, stoppa eller förbjuda fram bostäder, skriver debattörerna i en replik på två tidigar inlägg.

28 augusti 2019 15:00

Det verkar vara populärt att förbjuda Norrköpingsborna att bestämma själv över sina bostäder. Nicklas Lundström skriver igen (NT 20/8) att ett friköp av Atriumhusen kan bli en god affär för de boende, men att det inte bör tillåtas. Det är nämligen ekonomiskt riskabelt att äga en fastighet.

Ja, Nicklas Lundström, det medför risker att fatta stora beslut om sitt eget liv. Men vad får dig att tro att det blir bättre om vi förbjuder människor att råda över sin egen situation, eller om en politisk nämnd får ta beslutet åt dem? På vilket sätt byggs det fler lägenheter genom att de boende i Atrium inte får välja om de vill köpa eller fortsätta hyra?

Mer förvånande är att moderaten Lars-Göran Ljunggren för fram liknande argument (NT 22/8). Ljunggren verkar också anse att Medelsvensson inte klarar av att hantera sin egen hushållsekonomi. Det är ett ovanligt ställningstagande för någon som skriver under med ”M-medlem”.

Lundström och Ljunggren lyfter samhällsplaneringens större uppdrag. Planera för fler billiga bostäder, säger Lundström. Bygg inte så mycket i Vilbergen, säger Ljunggren. Det är en utmaning att tillgodose båda. Men vid detaljplanering görs samråd där boende och andra berörda påverkar utvecklingen.

I Vilbergen har samrådet lett till att förslaget på 1 200 lägenheter minskat till 650. Förtätning mellan husen uteblir. Viktiga värden som grönytor, ekosystemtjänster och områdets karaktär har vägts in. Det innebär också att fastighetsägarna får sämre ekonomi i projektet och att 550 lägenheter aldrig blir byggda.

Samrådet behövs, men planprocessen är kostnadsdrivande för bostäder. Liberalerna jobbar för kortare ledtider, fler planer med förenklat förfarande och byggherredrivna planprocesser. Det bästa sättet att skapa billigare bostäder är dock att det byggs mer. Här spelar både samhällsplaneringen och det kommunala bostadsbolaget en viktig roll.

Med risk för att upprepa oss: samhällsbyggnadspolitik kan inte ha som mål att hindra, stoppa eller förbjuda fram bostäder! Vi Liberaler vill att fler ska kunna utveckla och bidra till stad och landsbygd. Vi vill att hela Norrköpings kommun utvecklas.

Reidar Svedahl (L)

ordförande samhällsplaneringsnämnden

Ola J Hedin (L)

samhällsplaneringsnämnden

Daniel Collin

vice ordförande Hyresbostäder i Norrköping AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa