EU ska inte krångla till det

Landbygdsfrågor hanteras bäst av de enskilda medlemsländerna, skriver M-debattörer.

25 maj 2019 05:00

Den 26 maj går Sverige till Europaparlamentsval – ett val som är viktigare än många tror. Vi behöver representanter i parlamentet som förstår vad EU är till för, men också som värnar om de frågor som skall avgöras hemma i Sverige. EU är viktigt för Sverige och 70 procent av vår handel är direkt beroende av de avtal som reglerar handeln inom unionen.

En viktig fråga för Sverige är skogen, vår viktigaste exportnäring som står för över 140 miljarder av svenskt BNP netto. Sverige och Finland står för en betydande del av EU:s skogsinnehav. Att andra länder inom unionen historiskt inte har skött sin skog lika föredömligt som Sverige ska inte få leda till onödiga regleringar för den svenska skogsproduktionen.

Här i Sverige har 300 000 enskilda skogsägare tagit väl hand om det gröna guldet och ökat skogsförrådet med det dubbla senaste 100 åren samtidigt som vi skördat det flera gånger. Detta har skett genom epitetet frihet under ansvar. Därför blir det oerhört viktigt att våra nya parlamentariker fortsätter skydda Sveriges självbestämmande över skogen.

En annan fråga som skall beslutas om i Sverige och som vi skall värna vårt självbestämmande om är jakten. Vi ser ett växande motstånd inom EU gentemot jakt. Men i Sverige har vi tvärtom en stor acceptans för jakten och att förvalta våra viltstammar som levererar förstklassiga livsmedel – allt enligt vår nationella livsmedelsstrategi. En del av jakten är också förvaltningen av våra rovdjur – det är en annan fråga som vi hanterar bäst i Sverige. Vi ser att det finns svenska partier som gång efter gång vill förflytta svensk rovdjursförvaltning till Bryssel. De svenska rovdjuren skall tvärtom förvaltas så lokalt som möjligt nära de människor som mest berörs av deras närvaro.

EU behöver också se över sina ålderdomliga art- och habitatdirektiv, som till exempel skyddar skarven. Skarven och sälen ställer till det för vårt kustnära fiske och rapporter visar på att de skadorna är mångfalt större än vad man tidigare trott. Därför är det nu hög tid att EU förändrar sina direktiv så att de bättre anpassas efter rådande omständigheter. Det behövs för att Sverige skall behålla en levande landsbygd med friska och starka företag. EU behöver dessutom se till att WTO öppnar upp för handeln med sälprodukter igen. Moderaterna har varit drivande för att sälen åter skall kunna jagas och då behöver vi få avsättning för dess produkter.

Moderaterna har alltid varit positiva till EU och vi förstår vikten av ett svenskt medlemskap. Men EU skall sköta det som det är bäst på, som vår gemensamma trygghet. EU ska däremot låta enskilda nationer hantera viktiga landsbygdsfrågor själva och inte bidra med onödig byråkrati för svensk landsbygd. Vi vet dessutom att Sverige alltför ofta över implementerar EU:s direktiv på ett för svenska näringar negativt sätt. Det måste så klart motarbetas för att Sveriges landsbygd är den viktigaste delen i vår omställning till ett miljö- och klimatsmart samhälle. Det är viktiga frågor för våra nya moderata parlamentariker.

John Widegren (M)

riksdagsledamot Östergötland, landsbygdspolitisk talesperson

Joanna Sjölander (M)

Östergötlands Europaparlamentskandidat

Anna Nilsson (M)

förbundsordförande Östergötland M

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!