En översyn är föreslagen

Försäkringskassan svarar på tidigare inlägg om bilstöd för personer med funktionsnedsättning.

31 augusti 2019 04:00

Replik på ”Bilstödet – en reform som kört i diket”, 23/8.

I en debattartikel signerad organisationerna RBU, DHR, RTP och M Sverige, framförs kritik mot Försäkringskassans handläggning av bilstöd – en ersättning som kan beviljas en person med en varaktig funktionsnedsättning eller en förälder till ett barn med en varaktig funktionsnedsättning och är till för att köpa eller anpassa ett fordon.

Till att börja med vill vi poängtera att artikelförfattarnas påstående att Försäkringskassan som myndighet gör besparingar på personer med funktionsnedsättning är direkt felaktigt. Den nya tillämpning som diskuteras i artikeln är en konsekvens av en lagändring 2017, samt en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2018. HFD:s uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för hur lagstiftningen ska tillämpas.

Att bilbarnstolar inte längre kan ersättas genom just bidraget bilstöd är kopplat till domen i HFD där det konstaterades att anpassningsbidrag endast får lämnas för anpassningar som kräver en varaktig förändring av fordonet. Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen bygger alltså på detta. Det är inget påfund så som artikelförfattarna uttrycker det.

Artikelförfattarna har däremot rätt i att bilköpet nu kan bli dyrare än innan lagändringen 2017. Det har vi på Försäkringskassan kunnat se i en uppföljning av lagändringens konsekvenser. Den nya lagstiftningen innebär nämligen att de bilar som bilstöd kan beviljas för ska kräva så lite efteranpassning som möjligt. Detta ger mer trafiksäkra fordon men införskaffningskostnaden kan mycket riktigt bli högre än tidigare.

Vi kunde i uppföljningen även konstatera att vissa försäkrade behövde särskilt rymliga bilar som således blir dyrare i skatt, drift och försäkring. Vi kunde också se att vissa grupper med särskilda behov använder bilstödet i något lägre utsträckning nu än innan lagändringen. Därför har vi föreslagit åtgärder till regeringen för att öka möjligheterna för enskilda att ta del av bilstödet. Bland annat har vi föreslagit en översyn av nivåerna på bidrag till de som behöver köpa en bil som behöver anpassas, och till de som behöver en bil med särskilda mått.

Vi har även föreslagit en översyn av regelverket för de försäkrade som behöver en bil med särskilt hög invändig höjd i syfte att öka mobiliteten och delaktigheten i samhället för denna grupp.

Dessa förslag är nu en fråga för regering och riksdag.

Andreas Larsson

verksamhetsområdeschef vid avdelningen för funktionsnedsättning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!