En feministisk budget

21 oktober 2017 04:00

På måndag debatterar Norrköpings kommunfullmäktige de olika partiernas budgetförslag. Feministiskt initiativ har i år lagt en budget med ekonomiskt sett betydligt större satsningar än tidigare för att göra Norrköping till en mer jämställd, mer rättvis och mer hållbar kommun.

Den största satsningen vi vill göra är en lönesatsning på undersköterskor och barnskötare. Som kommun kan vi bidra till mer jämställda löner genom att satsa på undervärderade kvinnodominerade yrken. Vi lägger därför 41 miljoner för att alla kommunens undersköterskor och barnskötare ska kunna få en lönehöjning på 1 000 kr i månaden.

Som ett steg mot målet om avgiftsfri kollektivtrafik för alla, budgeterar vi för gratis kollektivtrafik för ungdomar och pensionärer. Att låta barn och ungdomar åka gratis är viktigt för att skapa hållbara transportvanor. Pensionärer prioriteras eftersom dagens pensionssystem slår skoningslöst mot framförallt kvinnor som haft låga inkomster och tagit stort ansvar för familj och barn. Gratis kollektivtrafik för pensionärer är ett sätt att kompensera för detta samtidigt som det ger ökade möjligheter till mobilitet vilket motverkar isolering och ensamhet.

Vi gör också ett antal mindre kostsamma, men likväl mycket angelägna, satsningar. På miljöområdet budgeterar vi utöver gratis kollektivtrafik även för solceller, förbättrad cykelinfrastruktur och utbildning av personal för mer vegansk mat i skolan.

För att främja jämställdhet budgeterar vi för ett försök med sex timmars arbetsdag, att inrätta ett jämställdhetsutskott och anställa en jämställdhetsstrateg och för normkritisk fortbildning i förskola och skola. Detta tillsammans med satsningen på jämställda löner är alla steg på vägen till ökad jämställdhet i kommunen.

Feminism handlar för Feministiskt initiativ inte bara om jämställdhet mellan kvinnor och män. Att ta hänsyn till mänskliga rättigheter och motverka alla former av diskriminering är nödvändigt. Vi satsar därför på att ensamkommande barn som blir 18 ska kunna stanna kvar i kommunen och därmed behålla lite av den trygghet de har genom skola och stödjande nätverk. Vi vill också se en uppsökande verksamhet för att erbjuda barn till papperslösa skolgång.

Utsatta EU-medborgare ska kunna sova i ett härbärge istället för utomhus, åtminstone under vintermånaderna. Vi prioriterar att det byggs enskilda omklädningsrum i skolornas idrottshallar, badhus med mera så att transpersoner ges möjlighet att slippa den otrygghet det kan innebära att byta om i könsuppdelade omklädningsrum.

Kommunen ska även ge möjlighet till ett meningsfullt och lustfyllt liv. Kulturen är en del i detta. Vi satsar därför på att göra kulturskolan helt avgiftsfri.

Våra satsningar finansieras främst genom slopat bidrag till flygplatsen och en skattehöjning på 20 öre. Vi använder också en del av kommunens överskott från 2016 samt statliga medel för ensamkommande som fyller 18 år.

Norrköpings budget

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa